Biblioteca Municipală "Elena Lahovary" Adjud

critică literară română

Subiect Tematic: critică literară română
Lucrări: 1288 lucrari in 1249 publicatii in 3 limbi
Actualitatea clasicilor de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Abside: eseuri de: Băileşteanu, Fănuş (Text tipărit)
Alchimia existenţei de: Paleologu, Alexandru (Text tipărit)
101 tablete de: Ivaşcu, George (Text tipărit)
12 prozatori interbelici de: Perpessicius (Text tipărit)
Alecu Russo: Bibliografie de recomandare de: Dima, Alexandru (Text tipărit)
9 pentru eternitate de: Asociaţia Scriitorilor Din Bucureşti; Tomozei, Gheorghe; Micu, Mircea (Text tipărit)
Al doilea suflu de: Crohmălniceanu, Ovid S. (Text tipărit)
A fost de unde n-a fost: Basmul popular românesc de: Nişcov, Viorica (Text tipărit)
Subiecte
Arghezi, Tudor (poezie modernă) Convorbiri literare, revistă muzică Enescu, George scriitori vrânceni (despre) Eminescu, Mihai (literatură universală) motive literare (zburătorul) gramatica limbii române cronici dramatice ruine (motiv literar) dramaturgie, critică literară stilistică literară cosmologie (Eminescu, Mihai) Enescu, George despre critică lit. Banuş, Maria marea (temă Eminescu) mitul călătoriei (Eminescu) romancieri critică lit. Mérimée, Prosper satira şezători literare, despre mitul erotic al zburătorului Buzura, Augustin poezia simbolistă poezie La Fontaine, Jean de (critică lit.) Cantemir şi Neculce reviste literare Iaşi critică literară Ţuţea, Petre cultură română poezia personaje, literatură universală Israel dialectica limbajului fantastic Cincinat Pavelescu sonete Eminescu, critică lit. critică lit. Mann, Heinrich critică lit. Şincai, Gheorghe mitul creaţiei nuvele fantastice biografie Barbu, Ion localia critică lit. Micle, Veronica biografie Heliade-Rădulescu, Ion relaţii sociale descrieri călătorie S.U.A. poveşti (Creangă), critică lit. ironia literară timp (literatură) monografie Huzum, Virgil artă Cenaclul Literar "Duiliu Zamfirescu" Vrancea învăţători (literatura română) folclor poetic Petrescu, Camil (autenticitate) literatură română 1780/1840 spirit critic eroul preromantic Alexandrescu-Bolintineanu aer (literatură) tragic (Eminescu) ediţie bilingvă română-franceză reviste lit. România clasicism (Călinescu, George) critică lit. Goethe, J. W. memorialistică romanul realist românesc procedee folclorice literatură română roman psihologic poezia fantastică dicţionare pe subiect biografie romanţată critică lit. Pillat, Ion antologie texte literare româneşti comentarii mitologice scrisori poem alegoric în proză carte în limba germană avangardism religie greco-romană (antică) Cioran, Emil poezia postmodernă obsesia eului bacovian romanul românesc interbelic literatura română contemporană expresionismul literar Gala Galaction pământ (literatură) limbă şi stil Phoenix (mit literar) marea (poezie) biografie Eliade, Mircea pesimism (literatură) biobibliografie scriitori români budism (literatura eminesciană) ediţie trilingvă pasteluri biografii scritori români literatură modernă Suprarealism(literatură) apa (literatură) teatru (artă scenică) poezie Labiş, Nicolae (critică lit.) romantici slavi poezii postume Eminescu, Mihai corespondenţă Caragiale, Ion Luca folclor România studii de literatură universală biografie Papadima, Ovidiu documente biografice clasicism curent literar romancieri literatură română reportaj Bogza, Geo Zaharia Stancu a percepe şi a pricepe Paler, Octavian critică lit. Grigurcu, Gheorghe nume proprii (Caragiale) libertate (temă Eminescu, Mihai) estetică Eminescu, Mihai (sociologie) romanul spaniol, critică literară metodica predării lb. române lectură memorialişti români critică lit. literatură maghiară România poetica postmodernismului erotică (literatură) junimişti Contemporanul, revistă lit. stilistică românism Neagu, Fănuş V. Em. Galan perioada postbelică critică lit. Anghel, Dimitrie natura în opera lui Marin Preda critică literară rom. poveşti N. I. Popa Fromentin, Eugène (critică lit.) folclor (Eminescu) Pricop, Dumitru Bănulescu, Ştefan teatru Blaga, Lucian, critică lit. didahii şcoala din Humuleşti critici literatură română psihologie joc (literatură) modernitate (Blaga) memorii Steinhardt, Nicolae critică lit. Grigorescu-Bacovia, Agatha patrie (literatură) eros (Bacovia, George) critică lit. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat poezie Eminescu (critică lit.) Dumitrescu, Geo literatură greacă Principatele Române cerc literar critică lit. Caragiale, Ion Luca haos (Eminescu) doctoratul lui George Călinescu I. Al. Brătescu-Voineşti basme fantastice (Creangă) critica literară română G. Călinescu biografie Kremnitz, Mite carte autenticitate (literatură) realismul (literatură) cultura română veche critică lit. Fielding, Henry mit (literatură) grotesc (temă Eminescu) limbaj poetic modern (evoluţie) Francisc Munteanu biografie Boureanu, Radu Propăşirea (revistă) biografie Ghiniţă, Constantin folclor (Neculce) stil şi limbaj avangardă (literatură) artă oratorică Dochia (Eminescu) proclamaţia de la Islaz metaforă, despre critică lit. Rosetti, C.A. studii de stil mărturisiri metode didactice teatru popular Slavici, Ioan (despre) poezii postume fantezişti Mihai Eminescu critică lit. Stendhal comic de situţie studii critice satire româneşti bivalenţa naturii (Bacovia) Dumitru Radu Popescu dicţionar cronologic (Eminescu) Al. Piru critică lit. literat. veche critică lit. Schiller, Friedrich von opera lui Caragiale (critică) satira (Caragiale) natura (Labiş, Nicolae) critică lit. rom. .../1900 lectură, despre Costache Negruzzi anticipaţie (literatură) metodică critică lit. Botez, Demostene optzecişti poezie Ronsard, Pierre de (critică lit.) critică literară hispano-americană imprevizibil (epică) lexic poetic arghezian Eminescu şi India carte străină frumos (literatură) compendiu literatură română biografie Costin, Miron mit (Voiculescu, Vasile) operă literară şarpe (basm) Naum, Gellu biografie scriitori străini Goethe-Eminescu scriitori italieni biografie Filimon, Nicolae manuscrise Eminescu, Mihai critică literară europeană biografie Ivănescu, Cezar călătorii literare mitul în opera lui Eminescu cosmogonie (Eminescu, Mihai) bibliografii proză contemporană tradiţionalişti literatură română eseişti critică lit. Bacovia, George învăţăturile lui Neagoie Basarab Mişcarea literară (revistă) Iluminism european biografie Papadat-Bengescu, Hortensia cafenea literară ficţiune, despre poezie americană sonete Eminescu (critică lit.) interviuri pers. culturale memorii Boureanu, Radu articole omagiale proză realistă personaje sadoveniene (tipologii) Vulcan, Iosif (despre) comparaţie poetică folclor (literatură) muzică (literatură) arta spectacolului lumina (Eminescu, Mihai) literatură filozofică dor (Eminescu) lingvistică poezie suedeză (critică lit.) Avatarii faraonului Tlà dramaturgie comic (Alecsandri) clasicism şi romantism reviste cu caracter academic Arghezi, Tudor despre poezia preromantică confruntări etice şi civice (temă literară) limbă şi stil Alecsandri stiluri neartistice prozatori români Eminescu şi Hölderlin Epopeea lui Gilgameş inadaptare (literatură) estetica poeziei simboliste descrieri călătorie fond referinţă opere Blaga, Lucian opera lui Dostoievski (critică) maşină (poezie) critică literară germană biografie Caracostea, D. film (literatură) critică literară centenar Arghezi, Tudor critică lit. Popescu, Dumitru Radu scriitori francezi renaştere scrisori Pann, Anton istoria literaturii române moderne carte în limba franceză Aron Cotruş Ulise, critică literară critică lit. străină roman Modernismul (temă Blaga, Lucian) evocări literare literatură comparată critică lit. Cazimir, Otilia spaţiu (literatură) postmodernism critică lit. Păunescu, Adrian naraţiune G. Ivaşcu generaţia anilor '80 critică lit. Ureche, Grigore critică lit. Gherea, C. D. biografii poet naţional documente literare jurnale Creangă şi Eminescu portrete 1950/1975 critică lit. Golescu, Dinicu critică lit. Costin, Miron poezie românească roman tradiţionalist literatură română sec. 17 proză Alecsandri (critică lit.) Eminescu şi literatura postpaşoptistă Don Quijote (mit) postmodernismul Eminescu, Mihai (istorie) critică lit. Brâncuşi, Constantin romanul erotic (critică lit. Rebreanu, L.) limbaj (Caragiale, Ion Luca) poeţi români literatură română 1866/1907 critică lit. Lovinescu, Horia Salamandra (mit literar) confesiuni literare Matei, Valeriu Ulise (mit) proză Bolintineanu, Dimitrie, critică lit. Realism (temă Caragiale, Ion Luca) Eminescu, Mihai (cronologie) filosofie indiană ironia (Caragiale) Vasile Alecsandri neologisme, despre antologie Blaga, Lucian biografie Culianu, Ioan Petru opere Anania, Valeriu comentarii epopee, despre psihologia artei scriitori corespondenţă Psaltirea românească poveşti Harap Alb critică literară Vulcan, Iosif istoria criticii literare motivul "Doinei" (Eminescu) corespondenţă Hasdeu, Bogdan-Petriceicu Cărtărescu, Mircea literatură italiană cultură şi civilizaţie critică lit. Eminescu, Mihai estetica metafizică ţăranul (Goga, Octavian) etnocultură dor (lirică populară) antologie reviste literare foc (poezie) Floare albastră (variante) personalităţi culturale române biografie Cocea, Sofia biografie Popa, Victor Ion M. Niţescu preromantism şi iluminismn Sorescu, Marin estetism Joc secund, critică lit. filozofia artei a privi şi a vedea estetica literaturii poetica mitului critică lit. Anghel, D. biografie Philippide, Alexandru critică lit. Malraux, André proză barocă (literatura română) ţăranul (literatura română) timp (Creangă) simbolişti literatura română scritori români simbol critică lit. rom. poezie interbelică carte trilingvă română-franceză-italiană memorialistică (critică literară) eseuri literare proză Sadoveanu (critică lit.) Rebreanu, Liviu (despre) dicţionar mitul modern al poeziei (Blaga) proză românească (critică literară) filozofie teoretică maşina (poezie) simbolişti limbaj poetic popular creativitate (Eminescu) periodice critică literară Papadat-Bengescu Hortensia Ion Barbu eros (temă Bacovia, George) mimetism schiţe, critică literară literatură laică romancieri români Eminescu (versiuni poezii) caligrafii literatură ştiinţifico-fantastică eseuri Balotă, Nicolae prozatori Junimea critică literară, despre realism biografie Goga, Veturia nuvele româneşti Decebal (Eminescu) motivul "Doinei" (Eminescu, Mihai) Philippide, Alexandru metafore (Eminescu) ideea naţională (temă literară) arta cuvântului poezie italiană biografie Molière Eminescu (limba germană) stil literar, Creangă, Ion folclor (critică literară) Zamfirescu, Duiliu (despre) poezii Eminescu, Mihai (critică literară) mit, despre Grigore Ureche Eminescu şi Shakespeare prozatori interbelici omonimie poezii Bogza, Geo (critică literară) opera lui Creangă (critică) povestitori ardeleni (până la 1918) biografie Cocea, N. D. romanul-jurnal (critică lit. Rebreanu, L.) draculiada (critică lit.) opera lui Caragiale, Mateiu I. (critică) Edgar Papu poezie Alecsandri, critică lit. Shakeaspeare în cultura română critică literară română A/Z antiteza eminesciană critică lit. română Eminescu, Mihai (dicţionar) scriitori timişoreni critică lit. Cruceanu, Mihail Eminescu şi Blaga mit originar scriitori postpaşoptişti avangardism românesc ontologie corespondenţă de dragoste George Bălăiţă stil, despre Cidul, critică literară Papadat-Bengescu, Hortensia (analiză psihologică) revista Familia misticism naţional critică lit. Petrescu, Camil literatură română veche teatru de păpuşi iluminism (literatură) jovialitate (Creangă) stil artistic Caragiale fabule româneşti revista Junimea proză japoneză, critică lit. povestiri, critică literară memorialişti francezi teste de limba română Voltaire şi România Tudor Arghezi dramaturgie românească interbelică Dracula, mit simboluri literare proză fantastică (Eliade, Mircea) I. I. Mironescu închisori deţinuţi politici Eminescu, prozator narativ biografie Caragiale, Ion Luca fantastic (literatură) opera lui Cioculescu, Şerban (critică) biografie Topîrceanu, George urât (literatură) admitere în liceu satul (literatura română) nuvele liceu istorie literară personalităţi cult. scriitori români (portrete) poezie cultă peisaj urban (temă Eminescu) scrisori Labiş, Nicolae independenţa României (artă) critică lit. Bécquer, Gustavo Adolfo scrisori Millo, Matei scriitori moderni maiorescianism cosmogonie (Călinescu, George) M. Kogălniceanu biografie Maior, Petru erotică (temă Coşbuc) satira (Arghezi) critică literară Kalustian, Leon Eminescu, Mihai (filoz.indiană) lingvistică structurală critică lit. Ralea, Mihai regizor, despre arte poetice româneşti lectură erudită jurnal intim biografie Hasdeu, Bogdan-Petriceicu marea (literatură) biografie Crainic, Nichifor matematică-literatură biografie Ureche, Grigore critică lit. Dobrogeanu-Gherea, Constantin suprarealism curente literare istoriografi opere Vianu, Tudor 1907 (literatură) postmodernitate literatură universală (concept) Şcoala ardeleană umanismul cronicarilor călătorii (Delavrancea, Cella) didactica limbii române Don Juan (motiv literar) comic (Creangă, Ion) fabula, critică literară critică dramaturgie cronici literare poeţi simbolişti români umor (critică lit.) biografie Zamfirescu, Duiliu comic Alexandria, roman popular basm (critică lit.) poezie Bogza, Geo (critică lit.0 romanul de mistere, critică literară opera lui Eminescu (cronologie) scrisori Asachi, Gheorghe teatru sec. 20 analiză psihologică (literatură) etnografie literatură latină romantism (literatură) lector practică pedagogică reviste româneşti biografie Dobrogeanu-Gherea, Constantin ironia (Creangă) literatură canonica limbaj poetic demonism (Eminescu) eseu literar reviste literare interbelice scrisori Negri, C. roman românesc (critică lit.) independenţa României (literatură) simbolism (culori) critică lit. Dumitrescu, Geo pictori români Dan Bădăreu Revista Viaţa literară proză franceză Nedelciu, Mircea antologie de texte poetice arta narativă, Creangă, Ion Bălăiţă, George motivul titanic (Eminescu) spaţiu (temă Eminescu) biografie Tăslăuanu, Octavian C. critică lit. Stancu, Zaharia critică lit. Cocea, Sofia istoriografie romanul postbelic infern (literatură) critică lit. Steinhardt, Nicolae roman românesc modern preromantism românesc critică literară română biografie personalit. literare tipărituri vechi româneşti păsări (mit literar) critici literari dicţionar limbă poetică jurnal intim (critică lit.) literatură română veche (critică literară) Neomodernism (Dimov, Dimov) ziar opera de artă zmeu (basm) Brâncuşi, Constantin despre liric baroc poezie Asachi, critică lit. Eminescu şi Maiorescu Hamlet, traducere în lb. română foc (literatură) Creangă, Ion (învăţător) critică lit. Stănescu, Nichita ţăranul (literatură) omul (literatură) comentarii literare tragicomedia Maria Bănuş iubire (temă literară) critică lit. literatură engleză Mureşanu, Andrei despre folclor literar românesc critică lit. Dumitriu, Petru motivul istoric (Eminescu, Mihai) critică lit. Bogza, Geo Harap Alb (critică lit.) literatură istorică biografie Creangă, Ion Ionel Teodoreanu Faulkner-Sadoveanu tragic eseu sec. 19 filozofie românească curent filozofic şi cultural Panait Istrati critică muzicală tradiţionalism figuri de stil critică literară românescă poezie critică lit. Negruzzi, Constantin obiceiuri opera lui Topîrceanu, George (critică lit.) Simbolism (temă Minulescu, Ion) veşminte (basm) critică lit. Slavici, Ioan mitologie zoologică biografie Vianu, Tudor critică lit. Basarab, Neagoe critică lit. Minulescu, Ion Contemporanul Ion Călugăru critică literară străină critică literară Creangă, Ion paşoptism romanul modern comedia tragică, critică literară romanul românesc modern sintaxă Dimov, Leonid poezia filozofică (Arghezi) Eminescu şi Lermontov biografie Preda, Marin utopie (Morus) capodoperă, despre biografie Micle, Veronica reviste cu preocupări umanitare lirism paşoptist natură (temă literară) critică lit. Iorga, Nicolae modernitate şi tradiţie biografie Dosoftei motivul mării (Eminescu) scrisoarea lui Cocrişel clasicism mitologia poeticului epitetul arghezian periodice româneşti literare forme literare literatură de sertar autobiografie Galaction, Gala canon (literatură) limba română literară fantastic (Eminescu) poezii despre Eminescu poeţi români contemporani mitul demiurgului opere Pillat, Ion suferinţă (temă Eminescu) arhive Iaşi critică lit. Agârbiceanu, Ion teatru România natură (temă Eminescu) ludic (Arghezi) dramaturgie Blaga, Lucian, critică lit. apa (poezie) critică lit. rom. sec. XX univers mito-poetic specific naţional cultura română muzica şi creaţia eminesciană prozatori romăni Clasicism (literatură) erotica poeziei eminesciene stilistica romantismului critică şi literatură Arghezi, Tudor estetizarea melancoliei antologie texte poetice critica stilistică ironia romantică comicul în opera lui Sadoveanu comedie, critică literară critică lit. Cervantes Saavedra, Miguel de roman românesc (critică literară) arta prozatorilor români naraţiune, despre Călinescu, George critică lit. Diderot, Denis carţi cu autograf proză românească contemporană Convorbiri literare mit Harap Alb literatură turistică natură (temă Labiş, Nicolae) simbol (Eminescu, Mihai) ediţie bilingvă franceză-română critică lit. Ghica, Ion cărţi populare româneşti biografie Sadoveanu, Mihail Marin Sorescu proză (critică lit.) oratorie, despre biografie Huzum, Virgil descrieri călătorie Israel critică lit. Stanca, Radu critică lit. Philippide, Al. Steinhardt, N. poezia ruinelor originalitate (Creangă) critică lit. Sîrbu, Ion D. piesă teatru sămănătorism (literatură) oraş (literatură) filozofie antică Sadoveanu, Mihail avangardism curente literare Vlad Ţepeş (literatură) romanul istoric (critică lit. Rebreanu, L.) texte comentate hermeneutică Goga, Octavian (publicistică) Nastratin Hogea (ipostaze în literatură) Convorbiri literare (revistă) epistole Creangă, învăţător Marea Neagră sisteme filozofice România scrisori Bolintineanu, Dimitrie universalitate (temă Eminescu) cultură fanariotă descrieri călătorie Albania eros (literatură) monografie Literatorul, revistă lit. tragedia raciniană jurnal Barbu, Eugen literatură străină critică lit. Barbu, Ion generaţia anilor '30 (literatură) perioada interbelică (literatură) scrisori Eminescu, Mihai neoclasicism Rebreanu, Liviu (realism) critică lit. La Fontaine, Jean de biografie poeţii Văcăreşti scriitori ieşeni contemporani fantastic (Caragiale) critică lit. Bianu, Ion Noica, Constantin umanism curente literare critică lit. Junimea 1927/1932 generaţia anilor 60 Neomodernism (temă Stănescu, Nichita) clasici literatură română poezia citadină literatura română marii clasici stil artistic (Caragiale) poezie românească interbelică poezie simbolistă mit (Eminescu, Mihai) Luminism (literatură) poezie (critică lit.) motivul pădurii (Eminescu) biografie Ghica, Ion literatură şi societate personaj mitic biografie Antim, Ivireanul structuri literare simboluri (Scrisoarea III) poetică ironia (Eminescu) filozofie politică lirică română opera lui Coşbuc (critică) literatură contemporană Cidul (critică lit.) Mioriţa (critică lit.) presa (Transilvania) mitul estetic critică lit. Vianu, Tudor cenacluri literare memorii Slavici, Ion presa românească (limba) filologi români baroc-clasicism, literatură femeie (temă Eminescu) Voronca, Ilarie (avangardism) critică lit. Novalis Andrei Manu generaţia anilor '80 (literatură) baroc (literatură) militantismul artistic în conştiinţa socialistă Macedonski, Alexandru critică literară română ".../1830" scrisori literare comparaţie poetică (Eminescu Mihai) stil popular narativ (Creangă) comentarii eminesciene om (poezie) Meşterul Manole, simbol proză scurtă (critică lit.) cenaclul Sburătorul examen literat. română nuvelă (critică lit.) teoria criticii clasicism (Eminescu, Mihai) Turnul Eiffel literatură veche Mioriţa critică lit. Molière Noul Testament mărturii Sburătorul francofonie critică lit. Alexandru, Ioan hohotul bacovian Titel, Sorin anticipaţie (literatură şi film) natura (Eminescu) biografie Cârlova, Vasile tipografii Râmnicu Vâlcea balaur (basm) premiul Nobel, despre 1880 profan critica lit. Sadoveanu, Mihail antologie critică lit. rom. modernitate (Arghezi) închisori deţinuţi politici România Ştefan Cel Mare (literatură) personaje literare Călinescu, George poezia oraşelor, critică lit. simbol (Eliade, Mircea) estetism (literatură) istorie literară "1870/1900" proză Brătescu-Voineşti, I. Al. critică lit. Dostoievski, Fiodor Mihailovici proză Eminescu, Mihai personaje literare Caragiale, Mateiu I. umanism Ureche, Grigore biografie Maiorescu, Titu biografie Lovinescu, Eugen articole presă literatură canonică roman (critică literară) Meşterul Manole (literatură) sec. 18 critică literară rom. povestiri naraţiune, critică literară descrieri călătorie India limbaj artistic cultura Principatelor Române epitete (Eminescu) autori străini Modernismul (temă Barbu, Ion) realism critic literatură engleză şcoala evreiască din România poezii (critică literară) estetica poeziei critică lit. spaniolă roman Luceafărul (Eminescu), variante magia (poezie) simboluri (basm) demonic (literatură) scriitori români (dicţionar) Creangă şi Perrault anii '90 (literatură) umor tragic (Creangă) Beniuc, Mihai psalmi Arghezi, Tudor (critică literară) Proteu, despre Capşa (cafenea) timp (temă Eminescu) critică lit. Sartre, Jean-Paul Eminescu şi Byron interviu amintiri mit (temă Voiculescu, Vasile) critică lit. Dan, Pavel literatură antică motivul "Domei" (Eminescu) critică lit. Odobescu, Alexandru lexic poetic eminescian expresionism (literatură) motive comice corespondenţă Bianu, Ioan modernism curente literare mit (Coşbuc) universalitate (literatură) teme romantice (Eminescu) critică literară Zamfirescu, Duiliu Eminescu şi Sadoveanu critică lit. Bolliac Cezar eseu românesc interbelic dramaturgie românească, critică lit. poeţi moderni dicţionarul "Junimei" teme literare generaţia anilor '40 (literatură) scriitori români contemporani Papadat-Bengescu, Hortensia scriitori contemporani metafora mării (Eminescu) proză Alecsandri, critică lit. portretişti mesajul publicistic paşoptist izvoare folclorice poezie românescă interbelică poezie populară românească (critică lit.) basme epoca veche (literatură română) motivul privirii (Stănescu, Nichita) dicţionar cronologic Ibrăileanu, Garabet (despre) publicistică 1870-1877 paşoptişti critică literară Caragiale, Ion Luca traduceri literare dicţionar biobibliografic biografie Lovinescu, Horia muzică uriaş (basm) George Coşbuc confruntări etice (temă literă) corespondenţă Ibrăileanu, Garabet critică lit. Blaga, Lucian memorii Mioriţa (mitul morţii) revoluţie România 1848 versificaţie populară Făt-Frumos Gr. T. Popa specific naţional (literatură) biografie Alecsandri, Vasile critică lit. rom. dramaturgie interbelică misticism (literatură) realism psihologic jurnal personalităţi cult. România Voltairianism şi Rousseauism Eminescu şi Creangă comunicări literare tălmăciri critică literară literatură română Pompiliu Constantinescu metaforă avariţie ((motiv literar) actor, despre Adrian Păunescu teatru, critică lit. dramaturgie Bolintineanu, Dimitrie, critică lit. etnologie revista Pro Saeculum personaje literare Rebreanu, Liviu biografie Stănescu, Nichita literatură română sec. 20 animale (mit literar) simbolism poezia interbelică Caragiale şi Junimea examen lb. şi lit. română teatru Alecsandri, Vasile critică lit. Ulise comic (procedee) etapele receptării operei Shakespeariene teorie literară poezie românească, critică lit. universalitate (Eminescu) dicţionar de metafore Alexandru Davila lirică contemporană satira (Eminescu) limbă şi stil Vlahuţă, Alexandru critică lit. Topîrceanu, George critică lit. Alexandrescu, Grigore Petru Dumitru motivul "Frunză verde" poezie românească contemporană proza lit. a lui Eminescu fantastic literatură spectacole (teatru) tradiţionalism curente literare M. Ştefănescu-Galaţi critică lit. Silvestri, A. avari (literatură) lumea (Caragiale) eros (ipostaze moderne) bibliografie scriitori timişoreni balade populare româneşti istoriografie literară perioada modernă cultură românească biografie Brăescu, Gh. poezie iele (basm) genuri publicistice om (literatură) literatură şi muzică teatru Goga, Octavian (critică lit.) satul (Creangă) ironişti critică lit. Bănulescu, Ştefan tradiţii România manuscrise identitate naţională biografie Goga, Octavian învăţământ primar militantismul paşoptist cântăreţi populari eseuri periodice Moldova sec. XIX poezia civică admitere învăţ. sup. Gib. I. Mihăescu localia (literatură) Dabija, Nicolae etnologie România biografie Bolintineanu, Dimitrie dicţionar pe subiecte romantism curent literar mărturisiri literare Eminescu şi folclorul fantastic (Eliade) critică lit. Cehov, Anton Pavlovici limba literară (Eminescu, Mihai) scriitori romantici englezi sentimentul morţii (Bacovia) vocabularul eminescian iubire (temă Eminescu) proces Caragiale-Caion critică lit. Ispirescu, Petre Mihai Beniuc religie şi poezie Jean Bart naraţiune parabolică modernism biografie Slavici, Ion literatură universală contemporană clasicism modern eseuri filozofice literatura anglo-saxonă memorii Bogza, Geo critică lit. Iosif, Ştefan Octavian povestiri iluminism românesc poemul în proză suprarealist existenţialism critică dramatică mitologie poetică (Eminescu, critică lit.) simboluri viaţă (literatură) critică literară Culianu, Ioan Petru biografie Slavici, Ioan clasicism (temă Zamfirescu, Duiliu) poezie simbolistă, antologie critică lit. Crainic, Nichifor biografie Alexandrescu, Grigore proză românească interbelică monografie biografie Petrescu, Camil Zamfirescu, Duiliu mit şi istorie (critică lit. Eminescu, Mihai) Proust, Marcel (critică lit.) genuri literare scriitorii români şi radioul poezii Muscalu, Florin (critică lit.) autobiografie teoria literaturii române cronici teatrale Realism (Slavici, Ioan) doina, despre Junimea Alecsandri, Vasile Romantism sec. 20 gândire mitică dramaturgie românească (critică literară) sinteze de literatură critică lit. Eminescu, Mihai (lb. germană) Sămănătorul (revistă lit.) istorie România psihologia erotică (Eminescu) Preda, Marin (comentarii) memorii Istrati, Panait lingvişti români povestire (critică lit.) studii de literatură critică lit. Zamfirescu, George Mihail sacru (literatură) publicist francofon colocviu poezie Bogza, Geo, critică lit. morfologie învăţământ gimnazial critici literari germani dramaturgie (critică literară) limbaj poetic (Eminescu, Mihai) biografie Negruzzi, Costache literatură-ştiinţă opera lui Cioran, Emil (critică) societăţi literare memorii literare umanistică teatru (critică literară) comentarii stilistice, lit. română revista Albatros Frosin, Constantin Vrancea poetica notaţiei biblioteca lui George Coşbuc Veronica Porumbacu critică lit. Filimon, Nicolae istorie literară universală critică şi etică Tzara, Tristant (avangardism) lit. rom. sec. XX Teodoreanu, Ionel (critică lit.) epitete (Arghezi) fantastic borgesian dragoste (temă literară) critică literară Botta, Emil patriotism (Coşbuc) biografie Ralea, Mihai critică lit. Corbea, Dumitru Goethe-Maiorescu scrisori Hasdeu, B. P. critică lit. Ibrăileanu, Garabet eseu critic Dorin Tudoran Eliade, Mircea (despre) poezia lui Eminescu caracteriologie (literatură) poezie politică critică lit. Neculce, Ion critică literară greacă critică lit. Budai-Deleanu, Ion dicţionar termeni literari Goethe, Johann Wolfgang (critică lit.) note de călătorie Nicolae Iorga Enric Furtună critică literară rusă critică lit. rom. sec. 18 antologie texte literare poezie spaniolă critică lit. Tolstoi, Lev Nikolaevici limbă şi comunicare critică lit. Leopardi, Giacomo jurnal Istrati, Ion teatru românesc (Transilvania) romanul social (critică lit. Rebreanu, L.) filozofie Blaga, Lucian Eminescu şi Leopardi casa memorială (Eminescu, Mihai) critică literară Labiş, Nicolae poezie Arghezi (critică lit.) biografie Kirileanu, G. T. mitul în literatură postume (Eminescu) Zamfirescu, Duiliu şi Transilvania Luceafărul (Eminescu) şi editorii lui patrie (temă Eminescu) publicistică Goga, Octavian tehnica romanului umbra (Eminescu) critică lit. Galsworthy critică lit. Demetrescu, Traian poeţii Unirii Principatelor Alexandru Brătescu-Voineşti poezie românească 1980/1990 (critică lit.) Sadoveanu, Mihail (despre) critică lit. Mihăescu, Gib I. critică lit. Blecher, M. literatură română (Transilvania) clasa a X-a Floarea Darurilor studii de limbă literară satiră (Caragiale) critică lit. Cassian, Nina critică lit. Arghezi, Tudor metafore (Arghezi) poezia română contemporană interviuri baroc (literatură română) Postmodernism (literatură) sisteme filozofice Blaga, Lucian dadaism (literatură) romantism german tehnică literară poeţi români moderni scrisori Bariţiu, Gheorghe 1918/1944 cuvântări critică lit. Sadoveanu, Mihail literatura şi radioul baroc curente literare literatură modernă franceză futurism curente literare poezie românească (critică literară) tragic (literatură) apă (literatură) estetica basmului literatură istoriografică roman comic scriitori români 1959-1960 opera lui Pillat, Ion (critică) colinde, critică literară opere Lovinescu, Eugen descrieri călătorie Grecia mitul morţii bucolic (literatură) dicţionar personaje literare motive literare (Eminescu) critică literară poezie critică lit. Caracostea, D. critică lit. Pârvan, Vasile teatru Eftimiu, Victor, critică lit. Semănătorul, revistă lit. muzee Barbu, Eugen lirică Evu, Eugen arta antologie Vianu, Tudor teste de literatură grotesc (literatură) Sadoveanu, Mihail (critică lit.) critică lit. rom. comparaţie (Eminescu) critică lit. Vlahuţă, Alexandru Transilvania biografie Eminescu, Mihai comunicare didactică literatură română interbelică Hamlet, critică literară biografie Silvestri, Artur Ion Greangă geniu (Eminescu) critică lit. Hogaş, Calistrat Traian Coşovei Grecia învăţători Simbolism (temă Bacovia, George) presa românească până la 1918 (Transilvania) poezie modernă românească Stănescu, Nichita lumi fantastice (temă literară) amintiri despre Eminescu critică literară Arghezi, Tudor metode de învăţare estetica simbolismului Stancu, Zaharia biografie Golescu, Dinicu erou mitic dictatură critică lit. rom. proză interbelică generaţia de la 1848 generaţia anilor '60 (literatură) literatură anticipaţie poezia ironică opera lui Cocea, N. D. (critică) ziare românești roman corintic Eminescu şi Mite Kremnitz etnopsihologie societate literară Leopardi-Duiliu Zamfirescu tipologie literară sinteze literare Eminescu, Mihai amintiri Delavrancea, Cella pagini alese Creangă şi Negruzzi ştiinţă (Eminescu) Simbolism (temă Macedonski, Alexandru) critică lit. Densusianu, Ovid didactica limbii şi literaturii române comic (literatură) noi semnificaţii ale conceptului de militantism roman realist sociogonie (Eminescu, Mihai) militantism social şi militantism artistic caietele lui Eminescu Eminescu şi Kant critică literară Alecsandri, Vasile Ghilgameş, critică lit. jurnal Banuş, Maria semiotică biografie Galaction, Gala stilistica limbii române critică lit. Eliade, Mrcea creaţie Eminescu, Mihai mit şi folclor ştiinţa literaturii critică lit. Lovinescu, Eugen Caragiale şi natura mit şi poezie (critică lit. Eminescu, Mihai) fabule, critică lit. filozofie practică Istoria ieroglifică, critică lit. clasicism românesc literaturi slave poetica disimulării vizibil şi lizibil metode de predare Leopardi-Eminescu mitul poetic (Blaga) mit (Blaga) istoria României ev mediu, teatru critică lit. proza narativă Şcoala de la Târgovişte romantism englez generaţia anilor '90 (literatură) Viaţa românească (revistă lit.) motive hegeliene (Eminescu) origine limbi neolatine documente şi mărturii nuvele, critică lit. prozodie (Eminescu) poezii cu dedicaţii curente literare etnologie românească album scriitori români premodernism manierism, literatură estetică literară dicţionar scriitori timişoreni traducători sec. XIX drama istorică, critică literară esteţi români creaţie literară biografie Bogza, Geo evaluare lb. şi lit. română Ion Horea literatură hispano-americană tipologie personaje literare (Caragiale, Ion Luca) autori români critici literari români (1980/1990) analiza de text Eminescu (limba italiană) titanism (temă Eminescu) literatura în totalitarism antologie Călinescu, George literatură aulică poezie Arghezi (procedee artistice) revista Mişcarea literară literatură română 1900-1918 Eminescu şi teatrul critica literară străină Teleorman Gîndirea, revistă lit. poezia erotică (Arghezi) biografie Petraş, Irina reportaj cls. a IX-a opera lui Preda, Marin (critică) ideologie literară Zamfirescu, D. memorii Lovinescu, Eugen familia Văcăreştilor diaspora română glose eminesciene proză fantastică românească pesimism (Eminescu) proza Eminescu, Mihai (literatură populară) versuri istorie bibliografie şcolară Moromeţii, critică lti. critica sociologică E. Apostolescu dialoguri literare poezia satirică istoria Moldovei (Cantemir, D.) Neomodernism (Sorescu, Marin) critică lit. literatură franceză mijloace de transport (literatură) critică literară balade biografie Drăguşanu, Ion Codru critică lit. Maior, Petru Preromantism curente literare lexicologie Paul Gore teatru Alecsandri critică literară Blecher, Max naturalism cronicari munteni biografii scriitori români crestomaţie de literatură comic (Sadoveanu) biografie Cantemir, Dimitrie mituri dramaturgie românească (critică lit.) adolescenţă (temă literară) Arghezi, Tudor (critică lit.) publicistică Călinescu, George Meşterul Manole (variante legendă) biografie Stere, C. critică lit. Blandiana, Ana poezia romantică cultură România sec. 9/17 critică lit. Galaction, Gala critică gen literar opere autori străini opera lui Zamfirescu, Duiliu (critică) biografie Pricop, Dumitru geografie literară Botta, Emil Eminescu bibliofil Dimitrie Cantemir critică lit. Muşatescu, Tudor Coşbuc şi Dante comedii, critică literară poezie Pillat, Ion (critică lit.) Literatorul, revistă lit. Mateiu I. Caragiale folclor Sorescu şi Prévert mit românesc biografie Frosin, Constantin legendă, mit, mister indic (lit. română) critică lit. Arghezi Tudor Psaltirea expresionism (curent literar) cronicari români proză literară (Eminescu) amintiri Cioculescu, Şerban Cezar Petrescu Ion Luca Caragiale autori canonici teatru universal cosmologie (literatură) folclor, critică lit. biografie Ibrăileanu, Garabet umanism Costin, Miron Focşani India tipologie personaje literare (Călinescu, George) eros (Eminescu) critică lit. Heliade, Rădulescu Ion metaforă (literatură română) critică lit. Delavrancea, Barbu critică lit. rom. nuvele Luceafărul, variante Blaga, Lucian publicistică scriitori maghiari România Dosoftei, mitropolit al Moldovei antologie Umanism (literatură) peisaj urban (Eminescu) critică lit. rom. dramaturgie presa românească poezie românească (critică lit.) text poetic suprarealism românesc science-fiction (critică lit.) literatură (despre) sinonimie biografie Cioran, Emil scriitori medici romantism (temă Eminescu, Mihai) simbolism (literatură) analize stilistice humorişti antologie de texte literare critica hermeneutică comicul în opera lui Caragiale case memoriale Liviu Rebreanu articole critice Eminescu, Mihai (lexic artistic) George Mihail-Zamfirescu poeţi clasici români revistă estetică românească simbolism românesc biografie Budai-Deleanu, Ion biografie Brătescu-Voineşti, I.Al. vis (Eminescu) biografie Steinhardt, Nicolae critică lit. Botta, Emil critică lit. Gorki, Maxim statistică lexic, Eminescu stil literar, Alexandrescu, Gr. biografie Delavrancea, Barbu proza politică eminesciană comedii Caragiale, Ion Luca (critică lit.) grupări literare critică lit. Mallarmé, Stéphane Psaltirea din 1651 Principatele Române iubire (literatură) basmul cult (Eminescu, Mihai) teste de literatură română discursuri de recepţie teme romantice (Eminescu, Mihai) sintaxa poetică bacalaureat Tetraevanghel poetica jurnalului poezii artă şi filozofie Moromeţii, geneză Macedonski şi Musset Burada, Teodor promoţia anilor '70 M. Codreanu critică lit. Dimov, Leonid versificaţie argheziană critică literară Arghezi Tudor poezie românească 1750-1850, critică lit. poetica fantasticului (Eminescu) carte şi societate în secolul al XVIII-lea critică lit. Tolstoi, Lev N. biografie Dostoievski, Fiodor Mihailovici critică lit. clasicism Meşterul Manole (mitul jertfei) traduceri poezie Evangheliarul slavo-român de la Sibiu opere Densusianu, Ovid biografie Bolliac Cezar arta pentru artă limbaj expresionism curente literare natură (temă Coşbuc) variante limbaj popular critică lit. străină poezie sec.20 Dacia literară cărți poezie franceză Vieru, Grigore simbol (literatură) Eminescu, poet dificil simboluri (Eminescu) critică lit. Góngora Y Argote, Luis de critică literară Antim Ivireanul biografie Carandino, N. biografii literare om-natură critică literară Hasdeu, Bogdan Petriceicu nuvele gimnaziu stil literar, Holban, Ion romantici literatură universală mitul arhaic (Blaga) literatură indiană portrete scriitori români critică lit. rom. teatru fantastic narativ culoare (poezie) literatură etică satira, critică literară bibliografii scriitori români critică lit. Rebreanu, Liviu critică lit. Cantemir, Dimitrie ritm biografie Iosif, Ştefan Octavian romanul psihologic (critică lit. Rebreanu, L.) cupluri literare critică literară indiană articole revista Flacăra critică lit. Cotruş, Aron eseu limbă şi stil Bogza, Geo poezie Baudelaire, Charles (critică lit.) poezie Coşbuc, critică lit. dramaturgia postbelică poezie şi muzică biografie Cioculescu, Şerban fortuna labilis (motiv literar) biografie Enescu, George critică literară Eliade, Mircea poezia pădurii limbaj eminescian psaltirea Hurmuzachi critică literară Eminescu, Mihai Breban, Nicolae Eminescu şi Baudelaire medalioane literare literatură şi film rustic (literatură) operă de artă motivul istoric (Eminescu) stil literar (Eminescu, Mihai) scrisori Aristia, C. infinit (temă Eminescu) literatură română contemporană (Transilvania) antologie nuvele proză românească (critică lit.) timp (Eminescu) poporanism convorbiri tradiţie (literatură) tipologie socială fantastic, proză Eminescu poezie Vlahuţă, critică lit. realism (Creangă) Anton Pann critică literară engleză tragic (Caragiale) biografie Arghezi, Tudor estetica poeziei populare proză limbaj poetic Blaga, Lucian poezia cetăţii umane (Eminescu) versificaţie motive literare poezie universală contemporană clasicism (Caragiale, Ion Luca) monografie Preda, Marin Scrisoarea lui Neacşu critică literară română sec. 18 simbol eminescian perioada postbelică (literatură) mitul pădurii (Eminescu) biografie Voiculescu, Vasile traducător vrâncean antologie balade Topîrceanu, George (critică lit.) literatură spaniolă critică lit. Ivasiuc, Alexandru Don Quijote (critică literară) critică literară Blaga, Lucian tradiţionalismul corespondenţă Eminescu, Mihai articole Augustin Buzura personaj literar opera lui Galaction (critică) simbol (folclor) dramaturgia Mihai Viteazul (literatură) filozofie şi literatură actori români dragoste (literatură) critică lit. Boccaccio, Giovanni vis, literatură presă românească monolog (Caragiale) filozofi români baroc, literatură spaniolă retorică literară roman românesc, critică lit. concepţie teatrală (Blaga) proză Eminescu (critică lit.) critică lit. interbelică dramaturgie românească portret Moromete romane (critică literară) critică lit. rom. proză poezia romantică românească stilistica limbii literare critică lit. Coşbuc, George perioada interbelică cercuri literare biobibliografie Creangă, Ion etos (Eminescu) tradiţionalism (literatură) proză Arghezi, critică lit. monografie Pann, Anton texte vechi româneşti teoria poeziei Impresionism antologie (mai mulţi poeţi) biografie scriitori timişoreni Moromeţii, critică lit. critică lit. Dragomirescu, Mihail biografie Agârbiceanu, Ion Palia de la Orăştie ludic (literatură) idei literare limbaj (Creangă, Ion) mitizare critică lit. Papadat-Bengescu, Hortensia S. Damian critică poezie românească drama istorică românească scriitori canonici pamflet, critică literară critică lit. Drăguşanu, Ion Codru Eminescu, Mihai (despre) roman politic biografie Văcărescu, Elena interviuri literare liric arghezian dicţionar scriitori ieşeni contemporani romantism (Eminescu, Mihai) articole ziare biografie Coşbuc, George sensuri cuvinte fantastic (Creangă) schiţe literare critică lit. rom. roman critică lit. Bianu, Ioan taducător de expresie franceză opere Eminescu, Mihai critică lit. Cioran, Emil Eminescu, Mihai (publicistică) critică literară Muscalu, Florin radiodifuziune română romanul politic (critică lit. Rebreanu, L.) Moromete, portret antologie poezie demonism (literatură) România la 1877 (literatură) Călinescu, George (caracteriologie) Anton Holban joc (temă literară) teme lirice (Eminescu, Mihai) erosul bacovian oralitate (Creangă, Ion) Eminescu şi Schopenhauer amintiri Creangă, Ion critică lit. Frosin, Constantin cosmologie Sadoveanu naţionalism (literatură) Călinescu, George (despre) critică lit. Machiavelli, Niccolo critică lit. Cocea, N. D. biografie Grigurcu, Gheorghe reviste literare suprarealism (curente literare) teatru românesc interbelic critică lit. Carandino, N. mitologie romantică romanul psihologic acte româneşti vechi critică lit. Fulga, Laurenţiu Meşterul Manole, (Blaga, L) critică lit. Shakespeare, William Eusebiu Camilar critică literară spaniolă scrisoarea (lit. română) Baconsky, A.E. critică lit. Holban, Anton şcoala latinistă I. Negoiţescu Eminescu, poet naţional poezie Beniuc, Mihai, critică lit. mit (Eminescu Mihai) articole literare biografie Neculce, Ion critică literară Cioran, Emil filosofie (literatură) dicţionar literatură universală critică literară slovacă critică literară Papadima, Ovidiu roman, critică lit. teatru românesc Leopardi-Cerna învăţăturile lui Neagoe critică lit. Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de critică lit. Tăslăuanu, Octavian C. modele cosmologice (literatură) rituri sec. 19 fabule Alexandrescu, critică lit. avangardă imaginar literar critică literară italiană critică literară americană opera lui Ghica (critică) roman picaresc Istrati, Panait despre critică lit. Beniuc, Mihai simbol (temă Voiculescu, Vasile) realism românesc Modernismul (temă Arghezi, Tudor) biografie scriitori români critică lit. Eftimiu, Victor biografie Papahagi, Marian biografie Silvestri, A. presă românească sec.19 critică literară Evu, Eugen Doinaş, Ştefan Augustin Creangă, Ion şi epoca lui motivul "Epigonilor" (Eminescu) Aurel Rău dicţionarul eminescian dadaism curente literare clasici români critică lit. Preda, Marin critică literară cehă sociogonii moderne Inorog (mit literar) critică poezie limbaj popular critică proză clasa a IX-a bibliografie proză politică eminesciană roman, critică literară critică lit. Urmuz literatură populară română jurnal (literatură) dicţionar autori Labiş, Nicolae (antologie critică) memorialistică (Eminescu, Mihai) critică lit. Brătescu-Voineşti, I. Al. portrete epistolare limbaje moderne critică lit. Barbu, Eugen literatură SF paralelă între Moromeţii şi Ion istoria mitului scrisori Ghica, Ion psihologia erotică a lui Eminescu memorii Anania, Valeriu monografie Goga, Octavian proză (critică literară) Schimbarea la faţă a României scriitori craioveni Eminescu şi Caragiale reviste populare şi de familie scriitori englezi absurd (literatură) metempsihoză (literatură) scrieri istorice Eminescu şi romantismul german metafora mării antichitate muzee memoriale critică lit. română .../1900 scrisori Grandea, Gr. H. clasicism greco-latin studii eminesciene critică lit. rom. generaţia '60 biografie redactori vrânceni poezie Arghezi, critică lit. Nicolae Bălcescu poetică medievală biografie Demetrescu, Traian psihologia poporului român opera lui Cioran, Emil (critică lit.) publicistică interbelică jurnal american critică lit. Lermontov, M. I. critică literatură istorică scriitori români diaspora critică lit. Creangă, Ion critică lit. Beckett, Samuel critică literară Petraş, Irina lexic artistic eminescian critică literară franceză Nedelciu, Mircea (despre) critică lit. Papahagi, Marian natură (temă Sadoveanu) epistolar critică lit. Ivănescu, Cezar limbă literară schiţe biografie Ispirescu, Petre limbaj şi stil studii de literatură comparată verosimil, despre personaje literare Dostoievski, F. M. critică literară Budai-Deleanu, Ion fabule natură (temă Alecsandri) critică lit. Cortázar, Julio Petre Solomon traduceri literare sec. XIX scriitori romăni clasici modernişti literatură română literatură modernă americană literatură franceză analiză literară Eminescu, Mihai (teatru) folclor literar geneza Moromeţilor filozofia religiei 1830/1860 zâne (basm) Păunescu, Adrian specii literare civilizaţie românească literatură dramatică românească studii şi articole Vrancea (personalităţi) poeme în proză antologie nuvele româneşti antologie scriitori români poezia dramatică critică lit. Neagu, Fănuş metafore (Goga) erotică (temă Labiş, Nicolae) diarism stil publicistic (Eminescu, Mihai) roman paşoptist artă poetică (Goga, Octavian) Ion Agărbiceanu poezia titaniană (Eminescu) zootehnie momente, critică literară prozodie totalitarism critică lit. Maiorescu, Titu critică literară Rebreanu, Liviu scrisori Bolliac, Cezar independenţa României Petrescu, Camil Renaştere (cultură) ediţie anastatică romantici literatură română critică lit. Proust, Marcel intelectuali Ciprian Porumbescu literatură universală poezie Macedonski, Alexandru (critică lit.) mit poetic cultură românească veche proză fantastică titanism, temă literară limbă şi stil Goga, Octavian critică literară Sadoveanu, Mihail fantasticul în povestire drama geniului (Eminescu) vizionarism eminescian poezia mitologică (Eminescu) critică lit. Zamfirescu, Duiliu iluminism curente literare Octavian Goga critici români critică literară Steinhardt, Nicolae Marin Preda critică lit. Poe, Allan Edgar natura (temă literară) articole (publicistică) critică lit. Antim Ivireanul creaţie literară Mihai Eminescu Marcel Breslaşu autografe literatură populară (Eminescu) critica psihanalitică retorică Eminescu, Mihai (politică) baroc critică literară română Republica Moldova femeia în literatură dicţionar român biografie Călinescu, George etnografie România critică literară bulgară literatură, despre cultură România 1821/1848 Eminescu şi poezia universală Gib I. Mihăescu toleranţă Eminescu, Mihai-catalogul ediţiilor poezie modernă patriotism (literatură) poezie patriotică (Coşbuc) Ion Gheorghe interpretări literare Titu Maiorescu şi paşoptismul critică literară basme scrisori Heliade Rădulescu, Ion biografie Dan, Pavel Ştefan Ciobotăraşu Eminescu şi Alexandrescu, Grigore critică lit. Sorescu, Marin dicţionar scriitori români Toma Alimoş (critică lit.) geniu conştiinţă critică Magda Isanos Şt. O. Iosif poetică eminesciană Testamentul lui Negre Eminescu, Mihai ediţie omagială izvor (temă Eminescu) literatură medievală poezie Bacovia, George (critică lit.) erotică (temă Eminescu) poezie românească 1920-1940 (critică lit.) biografie Blaga, Lucian edituri vrâncene sociogonie critică literară poloneză artă literară scriitori români Gîndirea (revistă lit.) literatură română post-belică cronici Al. Russo imaginar poetic Steaua Dunării (ziar) biografie Odobescu, Alexandru eroism (Coşbuc) biografie Banuş, Maria personaje literare Preda, Marin eseuri Alexandru, Ioan arta versificării seducătorul (motiv literar) generaţia "Preda" critică lit. Asachi, Gh. îndrumar metodic arbore genealogic (Eminescu) editori (Eminescu) biografie Everac, Paul creaţie kitsch (Caragiale) societăţi lit. România Enigma Otiliei (critică lit.) gândirism biografie Ţuţea, Petre eul poetic interviu Grigurcu, Gheorghe poezia pamfletului (Arghezi) poetică folclorică, Eminescu biografie Asachi, Gheorghe Biblia de la Bucureşti basme (Creangă), critică lit. Pravila de la Govora roman românesc proză artistică (începuturi) clasicism poezie română Don Quijote critică literară Huzum, Virgil Pravila ritorului Lucaci proză Caragiale, I. L., critică lit. opera lui Călinescu (critică) roman modern poezii Eminescu (critică lit.) Al. Macedonski literatură dramatică critică lit. Caragiale, Mateiu I. literatură apocrifă magia (temă Eminescu) corespondenţă Goga, Octavian literatură pentru copii povestire, critică lit. editori pamflet (Arghezi) literatură opera lui Goga (critică) revista Sburătorul critică lit. Macedonski, Alexandru comic de caracter comedie ţărănească proză, critică literară muzică şi literatură Creangă şi Junimea limba scriitorilor opera lui Mihăescu, Gib I. (critică lit.) critică lit. liter. veche Creangă (mit) Junimism satira (Swift) nuvele (critică literară) Ştefan Bănulescu zbor (motiv literar) roman psihologic românesc biografie Zamfirescu, George Mihail studii literare critică lit. Philippide, Alexandru album biografie Zarifopol, Paul analize literare (manuale alternative) eseul românesc interbelic cercul literar Sibiu biografie Apostolescu, Nicolae critică lit. Davila, Alexandru călătorie (temă literară) folclor (Creangă, Ion) variante poezii (Eminescu) istorie literatură anticipaţie critică lit. Russo, Alecu biografie Cazimir, Otilia feeric (Coşbuc) critică şi ironie snoave (Creangă) lirică religie mitul şi literatura Creangă şi Slavici clasa a XI-a cronici plastice istorici literari români Dinescu, Mircea economie Eminescu, Mihai critică lit. Andriţoiu, Alexandru cosmogonie indiană poezia socială (Coşbuc) războiul de independenţă Vrancea (limbaj popular) opere autori români poezia rurală poezie Blaga, Lucian (critică lit.) mit (Borges) realism (literatură) presă românească (1918-1944) poezie Goga, Octavian (critică lit.) publicistică teatrală critică lit. Kleist, Heinrich Von limbaj literar amintiri Eminescu simbolism curente literare clasa a XII-a poezie Brecht, Bertlot (critică lit.) termeni literari presă românească până la 1918 (Transilvania) opera lui Stancu, Zaharia (critică lit.) creativitate (literatură) clipa (temă Eminescu) Eminescu şi Bacovia scrisori Goga, Veturia romanul englez victorian literatură dramatică (România) biografie Cotruş, Aron Remus Luca versificaţie (Eminescu) morala în artă critică lit. Văcărescu (poeţii) opera lui Sebastian, Mihail (critică lit.) moralişti francezi, despre limba literară biografie Muscalu, Florin critică lit. Rousseau, Jean-Jacques Alexe Mateevici teoria literaturii biografie scriitori ieşeni Alexandru Vlahuţă poezia realistă sacru (Eliade, Mircea) modernism românesc teme literare (Eminescu, Mihai) Eminescu, Mihai (limba populară) biografie Vlahuţă, Alexandru critică lit. străină poezie sec. 19 copilăria (temă Eminescu) scrisori Goga, Octavian muntele (literatură) istoria literaturii române contemporane literatură română contemporană Eminescu şi Enescu filozofie indiană Eminescu teatrul românesc animale (literatură) publicistica interbelică Realism curente literare biografie Sîrbu, Ion D. publicistică română contemporană Casa memorială Mihai Eminescu romanul de familie, critică literară critică lit. Brăescu, Gh. literatură germană Emil Cioran (despre) bibliografie literatură română didactică Balzac, Honore dé (critică lit.) Eminescu-Arghezi stilistică generală scriitori spanioli memorii Carandino, Nicolae critică lit. Eliade, Mircea tehnica literaturii opera lui Eliade (critică) poezie Coşbuc (procedee artistice) Ion, critică lit. arte poetice europene roman istoric filozofie Eminescu, Mihai poezie (crit. lit) Eminescu şi lit. engleză critică lit. Goga, Octavian Ion Pillat moarte (temă Eminescu) Papahagi, Marian Nichita Stănescu poezia socială (Eminescu) Voiculescu, Vasile comedie modernă personaje, literatură română poezie populară românească jurnal de creaţie evocări critică lit. Antim, Ivireanul Ipoteşti cărţi cu dedicaţie amintiri Muşatescu, Tudor Ionescu, Eugen (critică eseistică) limbă şi stil Petrescu, Camil Eminescu, Mihai (traducător) critică lit. Jebeleanu, Eugen Mircea Eliade femeie (Eminescu) modernism (Arghezi, Tudor) Letopiseţul Cantacuzinesc critică lit. Apostolescu, Nicolae comic (Caragiale) critică lit. Pann, Anton personalităţi vrâncene mitologie umanitate sadoveniană portret Caragiale, Ion Luca critică lit. Petrarca, Francesco imaginar (literatură) critică lit. rom. poezie sec.20 dramaturgi români eros (temă Eminescu) critică lit. Blecher, Max imagologie, literatură critică lit. Bolliac, Cezar literatură paşoptistă antologie (mai mulţi autori) biografie Constantinescu, Pompiliu ctitică literară erotică (temă Arghezi) Balzac influenţă lit. română Shakeaspeare, critică literară literatură interbelică simbolism (Barbu, Ion) critică lit. Călinescu, George critică lit. Petică, Ştefan scriitori junimişti presa literară mituri animale Gib Mihăescu teatru Eminescu romantism european Sârbu, Ion D. Viaţa românească, revistă lit. natură (literatură) critică lit. Constantinescu, Pompiliu Luceafărul (Eminescu) literatura epistolară publicistică Caragiale limbă şi stil Arghezi, Tudor universul poeziei poezie Esenin, Serghei (critică lit.) balade, critică literară previzibil (epică) critică lit. Hasdeu, Bogdan-Petriceicu Eminescu, Mihai (statistică lexic) comentarii lit. cls.V-VIII Unirea Principatelor (în poezie) critici literari români filozofie Eliade, Mircea critică lit. Cioculescu, Şerban biografie Vulovici, Nicolae cronicari moldoveni critică lit. Voiculescu, Vasile scriitori străini critică eseistică Hortensia Papadat-Bengescu drama existenţială (Eminescu) critică literară Bogza, Geo Vianu, Tudor scriitori români (Convorbiri Literare) antologie texte cronici manuscrise literare Ion Minulescu critica literară cărţi populare biografie A/Z biografie Goethe, J. W. Eminescu, Mihai (muzică) sintaxa poetică (Eminescu) corespondenţă Agârbiceanu, Ion reviste literare România roman dicţionar limbă poetică (Eminescu, Mihai) Mihail Sadoveanu iubire (temă Călinescu) motivul melancoliei (Eminescu, Mihai) Caraion, Ion ideologie şi militantism scrieri politice monştri (basm) Bacovia şi simbolismul poezia modernă M. Sadoveanu poezia românească contemporană istorie romanţată eseu (critică literară) fundamente critică critică lit. Sebastian, Mihail critică lit. rom. povestiri motivul cosmic (Eminescu) critică lit. Negruzzi, Costache Eminescu şi Goethe Columna lui Traian (literatură) analize literare mit (Eliade, Mircea) literatură religioasă istoria literară interbelică eros (temă Bacovia) poezia fanariotă satul (Coşbuc) artişti români Eminescu şi Slavici antologie Cioculescu, Şerban eros (temă Sadoveanu, Mihail) critică lit. Petrescu, Cezar articole-program Eminescu şi Alecsandri comedie revista Şezătoarea critică lit. Swift, Jonathan sociogonii (antichitate) Coresi biografie Negri, Costache biografie Baranga, Aurel limbaj Caragiale, Ion Luca spectacol de teatru scriitori vrânceni muzicieni români Eminescu şi Bolintineanu reportaj literar, despre animal (poezie) nocturn (Eminescu) Eminescu, poet universal impresii de călătorie roman românesc sec. XIX opere Sadoveanu, Mihail independenţa naţională (literatură) critică lit. Baudelaire, Charles proză poetică sinteze literare critică lit. Istrati, Panait jurnalism românesc 1855 opera lui Sadoveanu, Mihail (critică lit.) poezia epică (Arghezi) mitul Luceafărului biografie Mihăescu, Gib I Eminescu, Mihai (critică socială) literatură populară poezii Eminescu, Mihai critică lit. Everac, Paul procedee stilistice corespondenţă Kirileanu, G. T. Festivalul Naţional de Poezie "Scriitorii şi pacea" demoni, literatură dorinţă (Eminescu) poezie, critică lit. exil literar românesc poezie, critică literară teatru poetic proză românească basm cult (Creangă, Ion) Popescu, D.R. motive literare (Botta, Dan) tragic (Blaga) biografie Muşatescu, Tudor iubire (Călinescu) natură (temă Bacovia) Petrescu, Radu literatură americană mitul dramatic (Blaga) România critică lit. García Márquez, Gabriel Tolstoi şi Proust stil artistic (Creangă, Ion) critică lit. Alecsandri, Vasile promoţia "Ivasiuc" scrisori Rosetti, C.A. politică intertextualitate critică lit. Mann, Thomas Dante şi Coşbuc critică lit. Boileau-Despréaux, Nicolas primul război mondial (literatură) critică lit. Nicolescu, Vasile biografie Bacalbaşa, Anton poezie Goethe, Johann Wolfgang (critică lit.) temele simbolismului 1812/1866 reportaje presa literară românească critică literară Kirileanu, G. T. povestitori populari teatru spaniol biografie Blecher, Max biografie scriitori maghiari România personalităţi culturale Iaşi documente Hardy, Thomas (critică lit.) Lună (temă Eminescu) critică artă teatrală Eminescu, Mihai (folclor) centenarul Coşbuc Miron Costin poezie populară nuvele poeţi străini Oglinda literară (revistă lit.) nihilism (temă Eminescu) caietele lui Leonardo antologie lit. română personaje literare Caragiale, Ion Luca filozofie antică (Eminescu) patriotism (Eminescu) parodii critice istoria literaturii române vechi biografie Botta, Dan presă românească sec.18 critică lit. Labiş, Nicolae biografie Rebreanu, Liviu portrete literare teatru comedie (critică literară) arta traducerii (Arghezi) poezie românească (simbolism) umor (Creangă) epitete (Goga) critică lit. Baranga, Aurel Meşterul Manole, legenda biografie Macedonski, Alexandru arta cuvântului (Eminescu) aforisme naturalism (literatură) epos folcloric roman românesc interbelic (critică lit.) literatură română exil literatură-matematică satul (Goga, Octavian) critică lit. Kirileanu, G. T. universalitate (Labiş, Nicolae) Eminescu şi Arghezi renaştere, teatru critică lit. mărturii de scriitor limba literară sec. XVII-XVIII eseuri critice simbolismul cromaticii (Eminescu) romantism românesc scriitori retorici Iisus (în poezia cultă) roman citadin publicistică literară critică literară română poezie literatură de dragoste Meşterul Manole, mitul jertfei poezia populară română portret, tipologie stiluri funcţionale Preda, Marin erotica poeziei argheziene stil literar cultură critică lit. Botta, Dan suprarealism poezie Blaga, Lucian, critică lit. biografie Bacovia, George poezia română, sec. XIX dicţionar literatură română poezie şi limbaj critică literară scriitori români romantici lirică erotică Eminescu şi romantismul englez recenzii reviste publicistică Eminescu, Mihai scrisori Ibrăileanu, Garabet psaltirea Voroneţeană Eliade, Mircea Despot-Vodă cercetare statistică poezia clasică critică lit. străină poezie limba populară critică lit. Bolintineanu, Dimitrie biografie Alecsandrescu, Grigore istoria literaturii române biografie Dumitriu, Petru antologie literatură română curs universitar istoria literaturii dramatice opere Kirileanu, G. T. romantismul (literatură) imagine poetică romantism paşoptist cultură România 1774/1830 carte autograf opera lui Filimon, Nicolae (critică) critică şi istorie literară grotesc (Eminescu) mit jurnal literar învăţământ liceal revista Contemporanul poezia mitului (Blaga) biografie Gârleanu, Emil somn (temă Eminescu) carte cu autograf Eminescu şi Novalis critică lit. Verhaeren, Émile cultură România sec. 18/19 modernism (literatură) stil ştiinţific (Eminescu) I. Minea bacalaureat literat. română tehnică narativă proză românească 1980/1990 (critică lit.) poetica diafanizării poezia populară, critică lit. literatură română modernă corespondenţă Gârleanu, Emil literatură comparată română apă (poezie) stil artistic (Eminescu, Mihai) economie critică lit. Balzac, Honoré de poetica dorului (Eminescu) mişcări literare monografie Budai-Deleanu, Ion ediţie trilingvă română-franceză-germană biobibliografie iluminism Blandiana, Ana mitul poetic biografie Dragomirescu, Mihail Radu Vardaru scriitori clasici români misticism estetic literatură românâ album Creangă, Ion teatru politic spaţiu românesc simbol (poezie) erou revoluţionar Zamolxe biografie Iorga, Nicolae personalităţi literatură biografie Labiş, Nicolae poezia ludică (Arghezi) profiluri literare istoria teatrului românesc literatură maghiară România Constantin Noica critică lit. Dante Alighieri Goethe-Blaga avangardismul Brâncuşi, Constantin personaje literare critică lit. Heliade-Rădulescu, Ion modernitate (Labiş, Nicolae) scriitori adjudeni somnul (temă Eminescu) şcoala (temă literară) folclor românesc motivul melancoliei (Eminescu) generaţia anului 2000 cosmos (Eminescu, Mihai) critică teatrală poezie Bolintineanu, Dimitrie, critică lit. critică lit. Corneille, Pierre legende (Vlad Ţepeş) poezia contemporană japoneză prolegomene psaltirea Scheiană pagini de jurnal motive folclorice (zburătorul) cerc literar Sibiu M. Eminescu esuri critice elocvenţa lui Kogălniceanu romantici englezi poemul în proză suprarealistă amintiri literare Letopiseţul Ţării Moldovei aventură (temă literară) biografie Anghel, Dimitrie critică lit. Văcărescu, Elena critică lit. Butor, Michel tragic (Eschil) poezia erotică (Eminescu) biografie Densusianu, Ovid critică lit. Unamuno, Miguel de biografie Grigorescu-Bacovia, Agatha poezia postbelică familie (temă literară) istoria literaturii satira eminesciană poazie românească roman postmodern critică literară Preda, Marin Caragiale şi poezia critică lit. Bacalbaşa, Anton Echinox, revistă literară Labiş, Nicolae proză Bogza, Geo, critică lit. pasteluri, critică literară critică lit. literatură română critică lit. Andersen, Hans Christian critică lit. spaniolă biografie Istrati, Panait critică lit. Liiceanu, Gabriel Baranga, Aurel despre critică lit. Crăsnaru, Daniela poezia socială (Arghezi) limba română relaţie literatură-matematică bacalaureat lit. română romanul pitoresc şi baroc opere Maiorescu, Titu drame dacice (Eminescu) critică lit. Pillat, Dinu N. Davidescu poezie engleză Eminescu, Mihai (economie) regizori români mit arhaic joacă (temă literară) folclor universal dragoste (temă Coşbuc) carte în lb. franceză amintiri Lovinescu, Emil perioada veche interviu Bogza, Geo biografie Şincai, Gheorghe biografie Corbea, Dumitru scrisori Bianu, Ioan literatură română diaspora Simbolismul (temă Bacovia, George) mişcarea sămănătoristă mitul dacic Eminescu şi Hugo critică lit. Valéry, Paul stil artistic Arghezi, Tudor personalia critică lit. rom. poezie Eminescu, Mihai (ştiinţă) retorica romanului poezie (critică literară)
Vă rugăm să schimbaţi parola