Biblioteca Municipală "Elena Lahovary" Adjud

scriitori români

Subiect Tematic: scriitori români
Lucrări: 253 lucrari in 248 publicatii in 1 limbi
Antologie de texte literare: pentru anul II-liceu de: Boatcă, Silvestru; Iosif, Şt. O.; Vlahuţă, Alexandru; Hogaş, Calistrat; Sorbul, Mihail; Dobrogeanu-Gherea; Ştefănescu-Delavrancea, Barbu; Maiorescu, Titu; Eminescu, Mihai; Coşbuc, George; Slavici, Ioan; Eftimiu, Victor; Creangă, Ion; Caragiale, Ion Luca; Davila, Al.; Cerna, Panait; Zamfirescu, Duiliu; Teodorescu, Vasile (Text tipărit)
Teme 4 de: Manolescu, Nicolae (Text tipărit)
Eminescu şi Teleormanul de: Cristea, Stan V. (Text tipărit)
Mari scriitori români : medalioane literare de: Cimpoi, Mihai (Text tipărit)
12 prozatori interbelici de: Perpessicius (Text tipărit)
Arta şi literatura în slujba Independenţei Naţionale de: Institutul De Istorie Şi Teorie Literară "George Călinescu"; Frunzetti, Ion; Muntean, George (Text tipărit)
Artă şi aspiraţie de: Ionescu, Mariana (Text tipărit)
Subiecte
Gib I. Mihăescu Don Quijote (critică literară) Adrian Păunescu versuri originale Horia Furtună critică lit. Golescu, Dinicu texte originale critică lit. Slavici, Ioan antologie eseuri gramatica limbii române critică lit. Minulescu, Ion simbolism Ion Gheorghe dramaturgie, critică literară Don Quijote (mit) critică literară străină Augustin Buzura examen lb. şi lit. română biografie Dan, Pavel paşoptism teatru Alecsandri, Vasile critică lit. criptonime Şcoala de la Târgovişte Dimov, Leonid dicţionar scriitori români F. Aderca spectacol de teatru critică lit. Tolstoi, Lev. N. critică literară Bolliac, Cezar scriitori vrânceni teorie literară poezie românească, critică lit. poeţi români reportaj literar, despre actori români critică lit. Iorga, Nicolae Emanoil Bucuţa biografie Blaga, Lucian şezători literare, despre artă literară scriitori români critică lit. Alexandrescu, Grigore independenţa naţională (literatură) filozofi români Buzura, Augustin secolul 19 Poeţii Felibri I. A. Bassarabescu Matei, Valeriu Ulise (mit) curente literare literatură română post-belică sinteze literare autobiografie Galaction, Gala spectacole (teatru) dramaturgie românească ironia (Caragiale) canon (literatură) Cantemir şi Neculce limba română literară critică lit. rom. proză cultură română estetică literară critică lit. Coşbuc, George fantastic poezii Eminescu, Mihai generaţia "Preda" perioada interbelică critică lit. Farago, Elena critică lit. Asachi, Gh. Festivalul Naţional de Poezie "Scriitorii şi pacea" demoni, literatură publicişti români tradiţionalism (literatură) critică lit. Agârbiceanu, Ion poezie, critică lit. tipologie personaje literare (Caragiale, Ion Luca) literatură română postbelică teatru România critică lit. Eminescu, Eugen Impresionism exil literar românesc poezie, critică literară localia dramaturgie Blaga, Lucian, critică lit. biografie Brăescu, Gh. Popescu, D.R. sonete poezie anintiri literare tragic (Blaga) filosofie critici moderni Şcoala Ardeleană şi limba română literară Cărtărescu, Mircea Petrescu, Radu biografie Agârbiceanu, Ion timp (literatură) mitul dramatic (Blaga) biografie Asachi, Gheorghe cultura română Clasicism (literatură) satul (Creangă) critică lit. Alecsandri, Vasile roman românesc Teleorman biografie Anghel, D. critică lit. Eminescu, Mihai Arghezi, Tudor promoţia "Ivasiuc" critică lit. Papadat-Bengescu, Hortensia periodice vrâncene critică lit. Mann, Thomas estetica metafizică fotografii reprezentative Iaşi diaspora română scriitori canonici "indianişti"(România) critică lit. Drăguşanu, Ion Codru critică lit. Cervantes Saavedra, Miguel de Al. Macedonski literatură dramatică eseuri interviuri literare critică lit. Caragiale, Mateiu I. versuri scriitori anii '70 Călinescu, George Gib. I. Mihăescu Convorbiri literare dialoguri literare literatură pentru copii reviste lit. România Dabija, Nicolae literatură turistică M. Niţescu povestire, critică lit. literatură Sorescu, Marin critică lit. Ghica, Ion enogastronomie (literatură) biografie Bolintineanu, Dimitrie reportaje carte şcolară literatură română critică lit. Macedonski, Alexandru C. Ardeleanu biografie Drăguşanu, Ion Codru dicţionar pe subiecte Alexandru Cazaban romantism curent literar opere Eminescu, Mihai critică lit. Cioran, Emil proză, critică literară critică lit. Văcărescu, Iancu teatru Alecsandri fantastic (Eliade) aspecte opera sadoveniană muzică şi literatură naturalism geografie critică oraşul Iaşi antologie texte literare româneşti Steinhardt, N. biografii scriitori români istorie literatură română album geografic antologie poezie religie şi poezie România la 1877 (literatură) Anton Holban sămănătorism (literatură) naraţiune parabolică Ştefan Bănulescu Miron Costin studii literare dramaturgie românească (critică lit.) nuvele critică lit. Philippide, Alexandru album romanul românesc interbelic nuvelă (crit. lit.) Sadoveanu, Mihail personaje literare Caragiale, Ion Luca Gala Galaction dicţionar povestiri critică lit. Iureş, Ştefan limbă şi stil critică lit. Galaction, Gala presă românească sec.18 critică gen literar 1948/1960 Vlad Ţepeş (literatură) portrete literare pesimism (literatură) teatru naţionalism (literatură) biobibliografie scriitori români texte comentate biografie Apostolescu, Nicolae Botta, Emil jurnal Simion, Eugen critică lit. străină critică lit. românească Lucian Blaga domnitori români Ion Barbu viaţă (literatură) arta traducerii (Arghezi) Convorbiri literare (revistă) biografii scritori români scriitori vrânceni (antologie) reviste literare umor (Creangă) critică lit. Cipariu, Timotei biografie Slavici, Ioan Eminescu (versiuni poezii) Emil Isac poezie Pillat, Ion (critică lit.) bibliografia literaturii române Mateiu I. Caragiale biografie Alexandrescu, Grigore critică lit. Fulga, Laurenţiu conferinţe Meşterul Manole, (Blaga, L) aforisme naturalism (literatură) legende lirică Baconsky, A.E. Zamfirescu, Duiliu critică lit. Holban, Anton literatură străină Cezar Petrescu limba literară sec. XVII-XVIII date biografie fragmente I. Negoiţescu clasicism curent literar eseuri critice G. Bacovia Iaşi (istoric) Paler, Octavian romantism românesc antologie scriitori străini Dinescu, Mircea folclor, critică lit. nume proprii (Caragiale) scrieri despre carte articole literare războiul de independenţă debuturi literare Dosoftei Meşterul Manole, mitul jertfei folclor (critică literară) estetică Junimea Noica, Constantin umanism curente literare realism (literatură) Alecsandri, Vasile Blaga, Lucian roman, critică lit. poezie românească (1945-2000) 1927/1932 Preda, Marin teatru românesc Contemporanul, revistă lit. Grigore Ureche stil literar antologie scrieri istorie România prozatori interbelici Neagu, Fănuş clasici literatură română aspecte viaţa lui Sadoveanu, Mihail fabule Alexandrescu, critică lit. literatura română opera lui Creangă (critică) critică literară italiană secolul XX marii clasici critică literatură română poezie Blaga, Lucian, critică lit. critică lit. rom. dramaturgie dicţionar literatură română Dimitrie Nanu poezie românească (critică lit.) critică lit. Anghel, Dimitrie realism românesc Edgar Papu poezie (critică lit.) biografie scriitori români poezie Alecsandri, critică lit. scriitori români romantici recenzii personalităţi române literatură (despre) reviste publicistică Eminescu, Mihai biografie Cioran, Emil critică lit. română Eliade, Mircea Despot-Vodă simbolism (literatură) Bănulescu, Ştefan Doinaş, Ştefan Augustin memorii literare critică lit. Bolintineanu, Dimitrie scriitori postpaşoptişti romanul englez victorian literatură dramatică (România) Liviu Rebreanu teatru (critică literară) istoria literaturii române articole critice Aurel Rău versificaţie (Eminescu) George Mihail-Zamfirescu lirică română Vrancea morala în artă clasici români ediţie bilingvă româno-engleză Victor Eftimiu curs universitar istoria literaturii dramatice George Bălăiţă moralişti francezi, despre teoria literaturii lit. rom. sec. XX romantism paşoptist critică lit. Botta, Emil despre critică lit. Petrescu, Camil Iaşi literatură română veche roman, critică literară critică lit. Corbea, Dumitru critică şi istorie literară mit poezie Eminescu (critică lit.) istoria limbii române critică lit. Urmuz stil literar, Alexandrescu, Gr. scriitori romantici români Dumitrescu, Geo critică lit. Ibrăileanu, Garabet amintiri tinereţe jurnal (literatură) Romantism(literatură) învăţământ liceal Dorin Tudoran istorie literară a debutului generaţia anilor '80 (literatură) fabule româneşti proză japoneză, critică lit. poezie politică Macedonski, Alexandru critică lit. Caragiale, Ion Luca memorialişti francezi carte cu autograf literatură română contemporană Nicolae Iorga Voltaire şi România Tudor Arghezi critica literară română G. Călinescu Vrancea (reviste) cultură România sec. 18/19 modernism (literatură) iubire (literatură) poezie pentru copii diaspora manual licee pedagogice bacalaureat literat. română Realism curente literare memorii Anania, Valeriu cenaclul Sburătorul G. Murnu teoria criticii literatură română modernă critică lit. Brăescu, Gh. critică literară Anghel, D. album fotografii biografie Boureanu, Radu folclor (Neculce) biografie Caragiale, Ion Luca scriitori craioveni Burada, Teodor promoţia anilor '70 filozofie Blaga, Lucian ex libris mărturisiri biobibliografie istorie literară Eugen Lovinescu Blandiana, Ana literatură militantă critică lit. română .../1900 critică lit. Eliade, Mircea Mihail Dragomirescu Titel, Sorin independenţa României (artă) critică litertară română studii critice monumente Dumitru Radu Popescu biografie amintiri copilărie tehnica romanului Al. Piru 929 Conachi, C. Nicolae Bălcescu biografie Demetrescu, Traian Zamolxe critică lit. Demetrescu, Traian critică lit. Goga, Octavian 1880 antologie critică lit. rom. poeţii Unirii Principatelor personalităţi literatură opera lui Caragiale (critică) Voiculescu, Vasile Ştefan Cel Mare (literatură) Sadoveanu, Mihail (despre) profiluri literare scriitori români diaspora critică lit. Mihăescu, Gib I. poezie românescă critică literară românească literatură s.f. istoria teatrului românesc eseuri (muzică) Constantin Noica lectură, despre istorie literară "1870/1900" critică lit. Dostoievski, Fiodor Mihailovici critică lit. Blecher, M. critică lit. Creangă, Ion critică lit. Dobrogeanu-Gherea, Constantin carte bilingvă Focşani (Vrancea) critică lit. Botez, Demostene opere Vianu, Tudor umanism Ureche, Grigore critică literară franceză carte (despre) 1907 (literatură) postmodernitate Mircea Eliade modernism (Arghezi, Tudor) scriitori regiunea Bacău prozatori moderni critică lit. Arghezi, Tudor Şcoala ardeleană Dacia literară cărți interviuri Vieru, Grigore critică lit. Apostolescu, Nicolae fabula, critică literară dicţionarul elevului comic (Caragiale) cronici literare roman (critică literară) estetica în artă cuvântări străbuni români critică lit. Sadoveanu, Mihail personaje literare Dostoievski, F. M. teorii sociologice(literatură) fabule dramaturgi români critică lit. rom. teatru Naum, Gellu romantism (literatură) pesimismul în artă biografie Dobrogeanu-Gherea, Constantin critică lit. Rebreanu, Liviu ctitică literară scriitori italieni scriitori romăni clasici scriitori clasici scriitori români (dicţionar) Mihai Viteazul literatură franceză simbolism (Barbu, Ion) roman românesc (critică lit.) independenţa României (literatură) critică lit. Călinescu, George bibliografii scriitori junimişti amintiri literare Beniuc, Mihai Păunescu, Adrian literatură dramatică românească critică lit. Pârvan, Vasile Proteu, despre Semănătorul, revistă lit. Capşa (cafenea) Barbu, Eugen Sârbu, Ion D. studii şi articole articole revista Flacăra Sadoveanu şi epoca lui biografie Anghel, Dimitrie traduceri critică lit. Bacovia, George Iaşiul în imagini antologie scriitori români antologie Vianu, Tudor pictori români Revista Viaţa literară cafenea literară amintiri însemnări literare critică lit. Dan, Pavel critică lit. rom. Nedelciu, Mircea critică lit. Odobescu, Alexandru Bălăiţă, George memorii Boureanu, Radu poazie românească alonime biografie Eminescu, Mihai expresionism (literatură) Unirea Principatelor (în poezie) critică lit. Stancu, Zaharia arta spectacolului Ramiro Ortiz critici literari români asteronime critică literară Eminescu, Mihai Breban, Nicolae G. Brăescu critică lit. Maiorescu, Titu critică lit. Mihăescu, Gib. I. cronicari moldoveni Echinox, revistă literară critică lit. Voiculescu, Vasile poeţi moderni Labiş, Nicolae scriitori români contemporani anagrame Stănescu, Nichita dramaturgie critică lit. Mureşanu, Andrei clasicism şi romantism independenţa României Petrescu, Camil scriitori străini critică lit. literatură română despre carte critică literară română Hortensia Papadat-Bengescu biografie personalit. literare proză Alecsandri, critică lit. literatură universală proză românească (critică lit.) poezie Macedonski, Alexandru (critică lit.) limbă şi stil Alecsandri Stancu, Zaharia critici literari prozatori români basme erou mitic limba română biblia fond referinţă Ion Minulescu critică literară Sadoveanu, Mihail critica literară fantasticul în povestire bacalaureat lit. română romanul pitoresc şi baroc Bolliac, Cezar poezie Asachi, critică lit. biografie A/Z critică lit. Zamfirescu, Duiliu corespondenţă Agârbiceanu, Ion regizori români Octavian Goga critică lit. Stănescu, Nichita tipologie literară critică literară roman ţăranul (literatură) Marin Preda crtică literară scrieri alese Mioriţa (critică literară) paşoptişti Caraion, Ion istoria literaturii române moderne critică lit. Stamatiad, Alexandru Teodor muzică Aron Cotruş dicţionar pseudonime critică literară româmă biografie Corbea, Dumitru Ulise, critică literară critică lit. Bogza, Geo evocări literare critica literaturii române Ghilgameş, critică lit. biografie Creangă, Ion critică lit. Blaga, Lucian Ionel Teodoreanu postmodernism spaţiu (literatură) dicţionar român eseu (critică literară) mitul dacic biografie Alecsandri, Vasile generaţia anilor '80 critică lit. Mircea, Dumitru literatură română comtemporană realism psihologic Panait Istrati Columna lui Traian (literatură) personalităţi cult. România analize literare personalia cultură România 1821/1848 biografie Bolliac, Cezar critică muzicală critică lit. rom. poezie retorica romanului fabule, critică lit. Pompiliu Constantinescu poezie (critică literară) clasicism românesc artişti români
Vă rugăm să schimbaţi parola