Biblioteca Municipală "Elena Lahovary" Adjud

România

Subiect Tematic: România
Lucrări: 190 lucrari in 188 publicatii in 6 limbi
Atlas geografic Republica Socialistă România de: Gregorian, Eustaţiu; Tufescu, Victor; Mihăilescu, Vintilă; Mocanu, Constantin; Morariu, Tiberiu; Rădulescu, Nicolae; Velcea, Ion (Material cartografic tipărit)
Atlas geografic: Republica Socialistă România de: Tufescu, Victor; Tufescu, Victor; Velcea, Ion; Mocanu, Costantin; Mocanu, Constantin (Material cartografic tipărit)
Pomelnicele Mănăstirii Putna și ale schiturilor ei de: Alexie Cojocaru, monah (Text tipărit)
Apele subterane o importantă bogaţie naturală de: Bretotean, Mihai (Text tipărit)
Atlasul Republicii Socialiste România de: (Material cartografic tipărit)
Anuarul demografic al Republicii Socialiste România 1967 de: Direcţia Centrală De Statistică (Text tipărit)
100 de... monumente şi locuri istorice ale patriei de: Cordoneanu, Maria; Nedel, Victoria (Text tipărit)
Din viaţa familiei Ion C. Brătianu 1821-1891 de: Cantacuzino, Sabina (Text tipărit)
De ce nu iau românii premiul Nobel de: Mungiu-Pippidi, Alina (Text tipărit)
Subiecte
Carpaţi întregire naţională (expresii celebre) enciclopedie istorie mărţişor cosmos mitologie istoria România proprietate funciară viaţă socială sportiv rute turistice Cantemir, familia postul mare partituri istoria României hărţi preistorie bovine V. Eftimiu artă populară românească mahomedanism articole locuri istorice moarte Andrei Şaguna staţiuni balneoclimaterice România ziare România societăţi culturale istoria României sec. 20 album artă securitate România Ungaria locuri istorice România Mihai Viteazul (literatură) spionaj industrial scriitori vrânceni muzicieni români Legiunea Arhanghelul Mihail istoria României sec. 19 halucinogene (credinţe populare) stat naţional unitar primul război mondial organizarea de stat fascism România istoria României .../1989 istoria României sec. 16 magie populară românească epoca fanariotă presă românească edituri vrâncene carte în limba engleză Spionaj atlas geografic naţionalism România presă secolul 19 călătorii conştiinţă istorică finanţe istoria sportului românesc expoziţii palatul Mogoşoaia bugetul de stat relaţii diplomatice dicţionar geografie geografia solurilor mişcare legionară România aspecte România mitologie românească cultură română Israel faună România oameni politici (expresii celebre) Vrancea-localia râuri Bărăgan istorie politică perioada interbelică istoria evreilor România 1959/1989 enciclopedie arheologie Iancu de Hunedoara anticariate România economie agrară studiu climă Bărăgan prim-miniştri Ştefan cel Mare, domn al Moldovei corespondenţă istoria veche istoria României 1918/1939 perioada modernă turism România zoologie localia convenţii internaţionale cultură românească comunism Rusia Ion Marin Sadoveanu comunitate rurală teatru românesc secolul 19 parlament România 1878-1914 asociaţii biografie personalit. culturale deţinuţi politici România pace dimensiuni conştiinţă istorică geografie România jurnal de călătorie artă politică România 1928/1936 România facerea lumii Suceava America minorităţi musulmane conservarea naturii viaţă culturală enciclopedie istoria medievală viaţa de stat filozofia culturii narcotice (folclor) informatori Securitate popor român ".../1989" Ziua Crucei ţări Balcanice studiu etnografic securitate europeană politică identitate naţională ghid România localităţi România diaspora română Paşte lăcaşe de cult Bărăgan dicţionar localităţi România români-Peninsula Balcanică investiţii financiare şi economice geografie fizică personalităţi culturale române război rece populaţie eseuri ghid turistic interviuri literare Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei 1716/1789 A. Vlahuţă liste adrese istorie muzee România scenarii industriale carte limbă străină arheologie atlas rutier pictură anii'20 jocuri ediţie trilingvă română-franceză-engleză oameni cultură biografie Golopenţia, Anton legende populare româneşti ape minerale revoluţie politică liberală istoria României .../1927 reportaje literatură română macedo-români legionarism credit Turcia pomelnice Suceava 1756-1783 partituri, citire expoziţii Paris literatură română, memorii Unire 1918 descrieri călătorie România documente adrese instituţii naştere (folclor) legislaţie România câmpii cronologie istorică artă islamică geografie carte în limba bulgară marxism cultură România arhitectură România Constantin Brâncoveanu album geografic scrisori 1921/1939 carte în limba germană ev mediu bănci comerciale localia (istorie) biblioteci România tradiţii sportive cabaline economie România cetăţi medievale România album solomonar 1990/... teoria rösleriană familia Brătianu balaur centre culturale România politică şi guvernare istoria României sec. 15 parcuri dendrologice dicţionar oraşe noi Paris ovine biogragii persoane cultură atlas România schitul Sihăstria Putnei carte plurilingvă Carol I, rege al României instituţii musulmani grădini botanice România obiceiuri populare româneşti texte instituţii cultură biserica "Sfântul Onufrie" Mănăstioara-Siret România 1848/1859 state europene sărbători populare româneşti muzică românească Titulescu, Nicolae alianţă politică cuvîntări peisaje din Carpaţi industrie folclor sistem instituţional politică externă România biografie Elisabeta, regină a României război mondial folclor România personalităţi Vrancea conferinţe faună Marea Neagră rumegătoare mari economia României istoria României 1927/1941 istoria României .../1821" jocuri olimpice exploatări agricole particulare cultură tradiţională românească medicină Codru Drăguşanu Peninsula Balcanică Republica Socialistă România aromâni literatură străină oraşe România an nou natură societate românească grevă biografie Carol II, rege al României istoria României 1944-1945 temporalitate istorică minorităţi naţionale evrei Iugoslavia istoria României .../2008 proverbe guvernul Petre Grozea documente istorice documente diplomatice istorie România sec. 19 Carol , Rege al României 1834/1916 diplomaţie critică literară Cioran, Emil ev mediu, cetăţi paltin (mitologie) regim comunist Subcarpaţi publicistică cenzura presei istoria Transilvaniei 1881/1894 creştere animale mănăstiri ortodoxe Suceava anticomunism Grigore Ureche politică România staţiuni antologie românism istorie România cultură publicaţii neperiodice România demografie românească istoria României 1945 regiuni administrative diplomaţie română arhitectură bisericească creştină obiceiuri de Crăciun sportivi români tranziţie economică judeţe România geografia României exporturi marea unire 1918 comunism România 1945/1989 exponate româneşti (Paris) biografie Cioran, Emil transporturi tratate de pace partide politice război mondial, primul presă românească sec.19 itinerare turistice oraşe vechi Alexandru Odobescu dansuri populare comune perioada comunistă agricultură românească Vlaicu Vodă case memoriale puzzle-domino politică internaţională istoria contemporană potop (mitologie) protecţia mediului înconjurător Golopenţia, Anton filozofie politică tratate internaţionale arhitectură Vrancea mituri româneşti curs universitar drept constituţional basme valahe al doilea război mondial ape subterane expresii memorabile cultură România 1975-1989 Mogoşoaia, palat procese politice adunări de stări mitologie populară Neacşu din Cîmpulung Carol II, rege al României jocuri sportive sociologie mit protecţia faunei Atena, 1934 mediu înconjurător servicii secrete România filozofia istoriei istoria României sec. 19/20 monarhie România botez (folclor) teatre agricultură Alexandru cel Bun, domn al Moldovei represiune comunistă drept internaţional Dochia artă plastică partituri muzicale asociaţii zăcăminte minerale biografie Prodan, David anticariate anuar demografie 1930/1950 credinţe populare Europa haos (mitologie) Conferinţa de pace Paris întreceri sportive dicţionar presă ape minerale România personalităţi artă perioada contemporană mişcări naţionale Transilvania aspecte româneşti carte jurnalism stat enciclopedie cultură istorici români epoca modernă zoogeografie naţionalism dendromitologie românească istorie contemporană arte plastice România memorii Constante, Lena Crăciun animale domestice francmasoneria închisori deţinuţi politici traducere în lb. română creaţie istorică naţională istoria României, compendiu 1959/1989 literatură germană album fotografii ghid de călătorie viaţă cotidiană Schimbarea la faţă a României postcomunism tratat parteneriat mănăstiri România Camil Petrescu cai istoria României 1806/1848 Petru Maior economie comunism România farmacologie securitate fanarioţi Mănăstirea Golia istoria sportului scrieri istorice obiceiuri populare personalităţi cult. pictură intelectuali şi politică datini România sport tradiţional şefi de stat daci compendiu istorie guvern Rădescu, Nicolae centre culturale Iorga, Nicolae cetăţi medievale M. Kogălniceanu L. Blaga guvern Groza, Petru oraşe izvoare minerale societăţi podişuri Alianţa balcanică, 1934 ghid geografic biografie Ion C. Bratianu dansuri populare româneşti forme conştiinţă istorică conştiinţă naţională viaţă politică România 1990/... politică rusească căsătorie trasee turistice biserici ortodoxe Suceava presă culturală ediţie trilingvă română-engleză-arabă ediţie bilingvă română-germană protecţia naturii regi România istoria României.../19 terapeutică societate socialistă artă România nume de botez (folclor) scriitori români diaspora teorii juridice cărturari personalităţi istorice tratatul de la Varşovia dicţionar istorie pământ atlas politică anticomunistă Moldova (Republică) drept anuar sport 1966/1972 album mănăstiri politică externă Europa jocuri populare istoria României 1938/1947 1731/1918 cronologie diplomatică 1821/1891 interviuri 24 ianuarie 1859 hidrologie subterană istoria modernă fascism personalităţi feminine Ateneul Român localităţi circ artă populară mănăstiri Moldova Mărăşeşti, monumente istorice album România carte străină palate istorie şi contemporaneitate rezervaţii speciale de plante mitologie monumente istorice România mediul înconjurător 1918/1944 Munţii Carpaţi (România) istoria Transilvaniei biografie Cantacuzino, familia credinţe populare româneşti credinţe şi obiceiuri populare case memoriale România album biserici album oraşe ordine (mitologie) imn graniţe proces Golopenţia, Anton Banat politică internă civilizaţie România centre culturale străine Garda de Fier etnografie ferme de familie stat român publicaţii periodice România tratate reviste româneşti nuntă rezoluţie geografie (România) protecţia plantelor Mihai Viteazul Bucureşti separaţia puterilor teatre România documente legislative scrisori Golopenţia, A. biografie Pacepa, Ion Mihai legende mitologice înmormântare (folclor) civilizaţie M. Eminescu persoane cultură România sociologie politică România femei studii istorice municipii circ, despre Basarabia natură şi cultură faună muzee greve Cantacuzino, familia biografie Carol II , rege al României cutremur (mitologie) 1919-1920 mormânt comunism România 1945-1989 coexistenţă paşnică Europa sistemul financial bancar istoria României sec. 18 enciclopedie geografie expediţii geografice sec. 18/19 personalităţi cult. Vrancea Raţiu, Ion amintiri Dacia istorie muzicală A. Macedonski întregire naţională soluri România activităţi stat istoria Daciei Gheorghe Şincai România, Imnul de Stat ape minerale terapeutice istoria României .../19 Dacia Traiana Transilvania coexistenţă paşnică zootehnie Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti monumente istorice românizare cooperare europeană istoriografie Grecia politică externă sport de performanţă relaţii internaţionale Ţările Române D.D. Roşca superstiţii critică literară română intelectuali finanţare agricultură Mărăşeşti geografie regională parcuri arhitectură urbană dictatură hidrologie acorduri internaţionale genealogie Cantemir descrieri călătorie sfat domnesc fond referinţă biografie A/Z politică URSS Paul Iorgovici goegrafie relaţii româno-americane Balcani grădini botanice criză economică critică literară Anton Pann comunism minorităţi cântece populare româneşti carte în limba spaniolă investiţii financiare greva regală 1945 perioada veche 1 decembrie 1918 mănăstiri regi carte în limba franceză muzică istoria poporului român credit agricol comunităţi rurale Antanta 1946-1947 biserici România cetăţi poveşti populare româneşti memorii Golopenţia, Anton legende cosmogonice româneşti Vrancea (edituri) studiu comparativ spaţii verzi memorii Carol II, rege al României monumente România Mănăstirea Putna biblioteci arabi memorii Comarnescu, Petru vânzare evrei relaţii româno-sovietice compozitori români dicţionar român guverne România revoluţie România 1848 Antonescu, Ion Mareşal ocupaţie sovietică România partide politice România sociologie rurală câmpia Bărăganului 1919/1920 biografii învăţământ românesc sec. 19 ONU personalităţi cult. România om (mitologie) conştiinţă istorică românească dicţionar turistic sate România critică muzicală arhetipuri terorism istoria României 1940/1944 jurnale arhitectură religioasă domnie istoria României 1947 artişti români
Vă rugăm să schimbaţi parola