Biblioteca Municipală "Elena Lahovary" Adjud

Eminescu, Mihai

Nume Persoană: Eminescu, Mihai
Țara sursă: RO: BM Adjud
Lucrări: 419 lucrari in 405 publicatii in 6 limbi
Antologie de texte literare: pentru anul II-liceu de: Boatcă, Silvestru; Iosif, Şt. O.; Vlahuţă, Alexandru; Hogaş, Calistrat; Sorbul, Mihail; Dobrogeanu-Gherea; Ştefănescu-Delavrancea, Barbu; Maiorescu, Titu; Eminescu, Mihai; Coşbuc, George; Slavici, Ioan; Eftimiu, Victor; Creangă, Ion; Caragiale, Ion Luca; Davila, Al.; Cerna, Panait; Zamfirescu, Duiliu; Teodorescu, Vasile (Text tipărit) Autor [070]
Analize şi sinteze literare pentru liceu: Bacalaureat şi admitere în învăţământul superior de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Grigor, Andrei (Text tipărit) Dedicat [280]
25 Madrigale pentru cor à cappella: Op. 137 (1977-1978) de: Dumitrescu, Gheorghe; Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Amintiri despre Eminescu de: Ene, Ileana (Text tipărit) Dedicat [280]
Caietele Mihai Eminescu de: (Text tipărit) Dedicat [280]
Arta revoluţionară: Scrieri de critică literară şi social-politice de: Ionescu-Rion, Raicu (Text tipărit) Dedicat [280]
Amintiri fugare despre M. Eminescu de: Kremnitz, Mite (Text tipărit) Dedicat [280]
Artă şi arte de: Iosifescu, Silvian (Text tipărit) Dedicat [280]
Analize literare şi stilistice de: Alexandrescu, Sorin; Rotaru, Ion (Text tipărit) Dedicat [280]
Amintiri de la Junimea din Iaşi de: Panu, George (Text tipărit) Dedicat [280]
Subiecte
Convorbiri literare, revistă muzică Enescu, George mit (Blaga) muzică pentru cor istoria României Eminescu, Mihai (literatură universală) gramatica limbii române biografie şcolară dramaturgie, critică literară naţiunea română stilistică literară cosmologie (Eminescu, Mihai) Enescu, George despre romantism englez marea (temă Eminescu) mitul călătoriei (Eminescu) carte în limba engleză documente şi mărturii prozodie (Eminescu) curente literare etnologie românească cultură română estetică literară traducători sec. XIX sonete Eminescu, critică lit. critică lit. Eminescu, Eugen localia proză filozofică critică lit. Micle, Veronica biografie Heliade-Rădulescu, Ion Eminescu (limba italiană) titanism (temă Eminescu) artă Eminescu şi teatrul poezii traduse în limba franceză Teleorman spirit critic glose eminesciene proză fantastică românească pesimism (Eminescu) activitate pedagogică Eminescu, Mihai (literatură populară) tragic (Eminescu) ediţie bilingvă română-franceză istorie versuri bibliografie şcolară proză umoristică critică lit. Goethe, J. W. Independenţă literatură română Preromantism curente literare lexicologie poezii traduse în limba engleză critică lit. Văcărescu, Iancu cronicari munteni critică lit. Pillat, Ion antologie texte literare româneşti scrisori traduceri după Hurmuzaki, Eudoxiu carte în limba germană carte bilingvă română-ucrainiană avangardism dramaturgie românească (critică lit.) opere politice Eminescu, Mihai limbă şi stil critică lit. Galaction, Gala critică gen literar marea (poezie) ediţie bilingvă italiană-română povești budism (literatura eminesciană) Eminescu bibliofil ediţie trilingvă muzică românească critică lit. Micle Veronica critică lit. Cipariu, Timotei proză populară românească poezie Pillat, Ion (critică lit.) folclor poezii postume Eminescu, Mihai Sorescu şi Prévert folclor România mit românesc copilărie în literatură legendă, mit, mister indic (lit. română) balade poeme studii de literatură universală proză literară (Eminescu) documente biografice Războiul de Independenţă (literatură) biografie Mihai Eminescu clasicism curent literar romancieri literatură română cosmologie (literatură) nume proprii (Caragiale) India eros (Eminescu) critică lit. Heliade, Rădulescu Ion libertate (temă Eminescu, Mihai) estetică critică lit. Delavrancea, Barbu Eminescu, Mihai (sociologie) Luceafărul, variante publicistică erotică (literatură) junimişti Contemporanul, revistă lit. stilistică antologie carte bibliofilă Eminescu (limba populară) peisaj urban (Eminescu) critică lit. rom. dramaturgie antologie basme culte folclor popular românesc poezie românească (critică lit.) text poetic suprarealism românesc sinonimie folclor (Eminescu) romantism (temă Eminescu, Mihai) balade populare analize stilistice antologie de texte literare articole critice critici literatură română Eminescu, Mihai (lexic artistic) modernitate (Blaga) estetică românească vis (Eminescu) patrie (literatură) statistică lexic, Eminescu poezie Eminescu (critică lit.) Eminescu, Mihai (revizor şcolar) proză literară critică lit. Caragiale, Ion Luca haos (Eminescu) critică lit. Mallarmé, Stéphane doctoratul lui George Călinescu biografie Kremnitz, Mite iubire (literatură) critică Mihai Eminescu ediţie bibliofilă basmul cult (Eminescu, Mihai) mit (literatură) grotesc (temă Eminescu) discursuri de recepţie teme romantice (Eminescu, Mihai) sintaxa poetică bacalaureat poezii Macedonski şi Musset Dochia (Eminescu) metaforă, despre poezii postume Mihai Eminescu pamflete traduceri după Leskien, August studii critice proză satirică populară dicţionar cronologic (Eminescu) poetica fantasticului (Eminescu) critică lit. Tolstoi, Lev N. ediţie bilingvă maghiară-română simbol (literatură) Eminescu, poet dificil simboluri (Eminescu) Eminescu şi India carte străină muzică corală critică literară Hasdeu, Bogdan Petriceicu literatură indiană compendiu literatură română fantastic narativ Goethe-Eminescu critică lit. Rebreanu, Liviu critică lit. Cantemir, Dimitrie manuscrise Eminescu, Mihai mitul în opera lui Eminescu cosmogonie (Eminescu, Mihai) critică literară indiană tradiţionalişti literatură română critică lit. Bacovia, George carte bilingvă română-maghiară poezie şi muzică sonete Eminescu (critică lit.) biografie Enescu, George limbaj eminescian muzică (literatură) lumina (Eminescu, Mihai) critică literară Eminescu, Mihai dor (Eminescu) Eminescu şi Baudelaire literatură şi film operă de artă motivul istoric (Eminescu) stil literar (Eminescu, Mihai) Avatarii faraonului Tlà infinit (temă Eminescu) dramaturgie comic (Alecsandri) proză românească (critică lit.) timp (Eminescu) prozatori români Eminescu şi Hölderlin fond referinţă fantastic, proză Eminescu antologie basme critică literară germană film (literatură) critică literară eminescologie filozofie (traduceri) carte în limba franceză basme culte româneşti proză poezia cetăţii umane (Eminescu) fotografii Eminescu poezii lirice versificaţie esteticieni filozofi literatură comparată sociologie (Kogălniceanu) simbol eminescian critică lit. Gherea, C. D. mitul pădurii (Eminescu) biografii poet naţional povestiri româneşti literatură spaniolă proze postume Eminescu, Mihai teorie şi estetică literară critică lit. Costin, Miron poezie românească literatură română sec. 17 corespondenţă Eminescu, Mihai Eminescu şi literatura postpaşoptistă traduceri după Kant, Immanuel articole filozofie Eminescu, Mihai (istorie) simbol (folclor) critică lit. Tolstoi, Lev. N. filozofie şi literatură poeţi români dragoste (literatură) literatură română 1866/1907 critică lit. Boccaccio, Giovanni vis, literatură monolog (Caragiale) filozofi români roman românesc, critică lit. proză Eminescu (critică lit.) Eminescu, Mihai (cronologie) filosofie indiană dramaturgie românească neologisme, despre critică lit. rom. proză critică lit. Coşbuc, George etos (Eminescu) corespondenţă scriitori polonezi texte vechi româneşti poveşti teatru Alfieri (motive mitologice) motivul "Doinei" (Eminescu) critică lit. Dragomirescu, Mihail basme în proză cultură şi civilizaţie critică lit. Eminescu, Mihai carte pentru copii scriitori canonici Floare albastră (variante) Eminescu, Mihai (despre) liric arghezian lexic limba română romantism (Eminescu, Mihai) libertate (literatura italiană) opere Eminescu, Mihai Eminescu, Mihai (publicistică) antologie poezie proze antume Eminescu, Mihai timp (Creangă) simbolişti literatura română arta traducerii simbol carte trilingvă română-franceză-italiană latinitatea limbii române teme lirice (Eminescu, Mihai) Eminescu şi Schopenhauer dicţionar filozofie teoretică creativitate (Eminescu) naţionalism (literatură) istorie universală critică lit. Machiavelli, Niccolo estetică filozofică reviste literare critică lit. Shakespeare, William limba (opera Eminescu) Decebal (Eminescu) motivul "Doinei" (Eminescu, Mihai) 1870/1889 metafore (Eminescu) arta cuvântului Eminescu, poet naţional Eminescu (limba germană) mit (Eminescu Mihai) articole literare cuvinte poezii Eminescu, Mihai (critică literară) teatru românesc învăţăturile lui Neagoe modele cosmologice (literatură) Eminescu şi Shakespeare omonimie critică literară italiană simbol (temă Voiculescu, Vasile) biografie scriitori români antiteza eminesciană critică lit. română Eminescu, Mihai (dicţionar) Eminescu şi Blaga motivul "Epigonilor" (Eminescu) avangardism românesc eminescianism ontologie dicţionarul eminescian corespondenţă de dragoste critică lit. Preda, Marin Cidul, critică literară critică lit. Petrescu, Camil literatură română veche teatru de păpuşi istoria limbii române literatură populară română jurnal (literatură) antologie Eminescu, Mihai simboluri literare psihologia erotică a lui Eminescu proză (critică literară) note Eminescu, prozator narativ fantastic (literatură) Eminescu şi Caragiale ex libris sublim metempsihoză (literatură) scrieri istorice Eminescu şi romantismul german metafora mării istorie literară peisaj urban (temă Eminescu) proză (periodice9 antichitate critică lit. Bécquer, Gustavo Adolfo clasicism greco-latin studii eminesciene biografie Eminescu, Mihai (filoz.indiană) critică lit. Ralea, Mihai ediţie bilingvă română-germană marea (literatură) critică lit. Creangă, Ion critică lit. Dobrogeanu-Gherea, Constantin ediţie bilingvă română-elenă lexic artistic eminescian pluguşor umanismul cronicarilor studii de literatură comparată cronici literare umor (critică lit.) estetica în artă opera lui Eminescu (cronologie) literatură latină traduceri literare sec. XIX modernişti literatură română limbaj poetic demonism (Eminescu) Eminescu, Mihai (teatru) folclor literar simbolism (culori) poezii traduse în limba spaniolă studii şi articole traduceri ortografie lb. română pictori români stil publicistic (Eminescu, Mihai) motivul titanic (Eminescu) spaţiu (temă Eminescu) poezia titaniană (Eminescu) critică lit. Stancu, Zaharia prozodie critică lit. Maiorescu, Titu romantici literatură română critică literară română tipărituri vechi româneşti istoria Basarabiei literatură universală poezie Macedonski, Alexandru (critică lit.) critici literari dicţionar limbă poetică proză fantastică antologie poezie rom. Brâncuşi, Constantin despre drama geniului (Eminescu) vizionarism eminescian poezia mitologică (Eminescu) Eminescu şi Maiorescu critică lit. Zamfirescu, Duiliu critică lit. Poe, Allan Edgar comentarii literare Armata Română la 1877 1915/1959 maxime creaţie literară Mihai Eminescu rime folclor literar românesc motivul istoric (Eminescu, Mihai) literatură populară (Eminescu) biografie Creangă, Ion retorică Eminescu, Mihai (politică) femeia în literatură filozofie românească biografie Călinescu, George evoluţia limbii române antume (Eminescu) critică estetică critică lit. Slavici, Ioan Eminescu, Mihai-catalogul ediţiilor critică lit. Minulescu, Ion interpretări literare Titu Maiorescu şi paşoptismul critică literară străină critică literară Creangă, Ion paşoptism Eminescu şi Alexandrescu, Grigore colinde Toma Alimoş (critică lit.) poetică eminesciană Eminescu şi Lermontov biografie Micle, Veronica Eminescu, Mihai lirism paşoptist ediţie omagială izvor (temă Eminescu) poem motivul mării (Eminescu) erotică (temă Eminescu) clasicism mitologia poeticului artă literară scriitori români cronici imaginar poetic limba română literară fantastic (Eminescu) poezii despre Eminescu documente istorice mitul demiurgului critică lit. Farago, Elena critică lit. Asachi, Gh. suferinţă (temă Eminescu) arbore genealogic (Eminescu) editori (Eminescu) creaţie natură (temă Eminescu) istorie (traduceri) sonete univers mito-poetic poetică folclorică, Eminescu cultura română muzica şi creaţia eminesciană Clasicism (literatură) erotica poeziei eminesciene roman românesc ironia romantică clasa a IV-a comedie, critică literară critică lit. Cervantes Saavedra, Miguel de poezii Eminescu (critică lit.) critică lit. Caragiale, Mateiu I. magia (temă Eminescu) sisteme filozofice literatură pentru copii simbol (Eminescu, Mihai) editori literatură ediţie bilingvă franceză-română critică lit. Ghica, Ion critică lit. Macedonski, Alexandru traduceri după Rötscher, Enric Theodor proză, critică literară partituri, citire limba scriitorilor nuvele (critică literară) studii literare filozofie antică CD bibliografie Eminescu, Mihai lingvistica română texte comentate romanitate călătorie (temă literară) Nastratin Hogea (ipostaze în literatură) dicţionar rime Eminescu poezii traduse în limba germană clasa a III-a Marea Neagră sisteme filozofice România gust estetic variante poezii (Eminescu) universalitate (temă Eminescu) ediţie bilingvă română-engleză eros (literatură) literatură străină critică lit. Barbu, Ion sociologie (Eminescu) scrisori Eminescu, Mihai economie Eminescu, Mihai cosmogonie indiană carte bilingvă română-engleză sonete satirice critică lit. Junimea 1927/1932 proză, Eminescu, Mihai politică România clasici literatură română secolul XX amintiri Eminescu mit (Eminescu, Mihai) literatură romănă poezii româneşti creativitate (literatură) motivul pădurii (Eminescu) clipa (temă Eminescu) Eminescu şi Bacovia esteticieni critici simboluri (Scrisoarea III) poetică ironia (Eminescu) versificaţie (Eminescu) lirică română Cidul (critică lit.) limba literară Mioriţa (critică lit.) poezii antume Eminescu, Mihai teoria literaturii memorii Slavici, Ion sociologie Divina Comedie (critică lit.) modernism românesc teme literare (Eminescu, Mihai) Eminescu, Mihai (limba populară) femeie (temă Eminescu) copilăria (temă Eminescu) muntele (literatură) comparaţie poetică (Eminescu Mihai) sonete lirice comentarii eminesciene Eminescu şi Enescu clasa I filozofie indiană Eminescu Casa memorială Mihai Eminescu romanul de familie, critică literară literatură germană clasicism (Eminescu, Mihai) poezie Mioriţa ediţie bilingvă română-maghiară Hyperion, critică literară stilistică generală critică lit. Eliade, Mircea natura (Eminescu) tipografii Râmnicu Vâlcea Luceafărul (Eminescu), semnificaţie filozofie Eminescu, Mihai Eminescu şi lit. engleză proverbe româneşti critică lit. Goga, Octavian moarte (temă Eminescu) modernitate (Arghezi) poezia socială (Eminescu) comedie modernă poezie populară românească istorie literară "1870/1900" poezii traduse în limba rusă proză Eminescu, Mihai Ipoteşti Eminescu, Mihai (traducător) femeie (Eminescu) biografie Maiorescu, Titu paremiologie poem de inspiraţie folclorică critică lit. Pann, Anton comic (Caragiale) proză (manuscrise) critică lit. Petrarca, Francesco estetica artei imaginar (literatură) dramaturgi români eros (temă Eminescu) epitete (Eminescu) literatură engleză Luceafărul (Eminescu), variante carte bilingvă română-franceză romantism european timp (temă Eminescu) Luceafărul (Eminescu) Eminescu şi Byron amintiri mit (temă Voiculescu, Vasile) literatură antică motivul "Domei" (Eminescu) critică lit. Odobescu, Alexandru ediţie bilingvă română-rusă critică lit. Hasdeu, Bogdan-Petriceicu lexic poetic eminescian Eminescu, Mihai (statistică lexic) frumos (estetică) teme romantice (Eminescu) Eminescu şi Sadoveanu istoric basarabia cronicari moldoveni dramaturgie românească, critică lit. critică lit. Voiculescu, Vasile naţiune română critică lit. Mureşanu, Andrei scriitori străini metafora mării (Eminescu) drama existenţială (Eminescu) basme epoca veche (literatură română) motivul privirii (Stănescu, Nichita) biografie Goethe, J. W. Eminescu, Mihai (muzică) sintaxa poetică (Eminescu) roman dicţionar limbă poetică (Eminescu, Mihai) dicţionar cronologic publicistică 1870-1877 paşoptişti motivul melancoliei (Eminescu, Mihai) muzică scrieri politice critică lit. Blaga, Lucian poezii în limba spaniolă memorii critică lit. Sebastian, Mihail motivul cosmic (Eminescu) Eminescu şi Goethe analize literare Eminescu şi Creangă comunicări literare Eminescu şi Slavici etnologie 1875-1876 Eminescu şi Alecsandri partituri basm comedie examen lb. şi lit. română teatru Alecsandri, Vasile critică lit. scriitori vrânceni cugetări poezie românească, critică lit. universalitate (Eminescu) Eminescu şi Bolintineanu poezii antume nocturn (Eminescu) satira (Eminescu) Eminescu, poet universal critică lit. Baudelaire, Charles poezie românească contemporană proza lit. a lui Eminescu sinteze literare mitul Luceafărului Eminescu, Mihai (critică socială) literatură populară poezii Eminescu, Mihai dorinţă (Eminescu) balade populare româneşti poezie, critică lit. proză românească poezie critici şi istorici literari brăileni sociologie (Maiorescu) literatură şi muzică critică lit. Alecsandri, Vasile manuscrise învăţământ primar critică lit. Boileau-Despréaux, Nicolas eseuri localia (literatură) originea cuvintelor etnologie România critică literară Kirileanu, G. T. romantism curent literar Eminescu şi folclorul critică artistică documente Lună (temă Eminescu) limba literară (Eminescu, Mihai) critică scriitori romantici englezi vocabularul eminescian iubire (temă Eminescu) Eminescu, Mihai (folclor) modernism poezie populară nuvele biografie Slavici, Ion nihilism (temă Eminescu) antologie lit. română caietele lui Leonardo personaje literare Caragiale, Ion Luca povestiri filozofie antică (Eminescu) patriotism (Eminescu) existenţialism teatru vocabularul limbii române vechi mitologie poetică (Eminescu, critică lit.) simboluri critică lit. românească biografie Slavici, Ioan critică lit. France, Anatole simpozion literatură arta cuvântului (Eminescu) carte bilingvă română - franceză mit şi istorie (critică lit. Eminescu, Mihai) Eminescu şi Arghezi eseuri critice simbolismul cromaticii (Eminescu) romantism românesc articole publicate critică literară română poezie literatură de dragoste Junimea Romantism gândire mitică critică lit. Eminescu, Mihai (lb. germană) scrieri istorie România psihologia erotică (Eminescu) literatură periodică copilăria în literatură sacru (literatură) Eminescu şi romantismul englez recenzii publicistică Eminescu, Mihai critici literari germani cercetare statistică limbaj poetic (Eminescu, Mihai) limba populară umanistică istoria literaturii române bibliografie Eminescu, Mihai Moş Crăciun romanul misterelor, critică lit. carte autograf grotesc (Eminescu) Goethe-Maiorescu critică lit. Ibrăileanu, Garabet învăţământ liceal somn (temă Eminescu) carte cu autograf ediţie bilingvă română-spaniolă Eminescu şi Novalis statistică lexicală stil ştiinţific (Eminescu) bacalaureat literat. română antologie texte literare poezia populară, critică lit. literatură comparată română critică lit. Tolstoi, Lev Nikolaevici stil artistic (Eminescu, Mihai) economie critică lit. Balzac, Honoré de Eminescu şi Leopardi poetica dorului (Eminescu) ediţie trilingvă română-franceză-germană biobibliografie casa memorială (Eminescu, Mihai) ştiinţă (traduceri) mitul poetic biografie Kirileanu, G. T. postume (Eminescu) Luceafărul (Eminescu) şi editorii lui patrie (temă Eminescu) scriitori clasici români literatură românâ structura vocabularului simbol (poezie) umbra (Eminescu) ediţie bilingvă română-ucrainiană poezie tradusă în limba maghiară critică lit. Mihăescu, Gib I. poezie românescă critică lit. Dante Alighieri Goethe-Blaga critică lit. Heliade-Rădulescu, Ion critică lit. Arghezi, Tudor dadaism (literatură) romantism german somnul (temă Eminescu) folclor românesc motivul melancoliei (Eminescu) critică lit. Sadoveanu, Mihail cosmos (Eminescu, Mihai) tragic (literatură) estetica basmului esuri critice motive literare (Eminescu) romantici englezi poezia erotică (Eminescu) teste de literatură lumea antică (Eminescu) grotesc (literatură) critică lit. rom. carte tradusă în limba maghiară satira eminesciană critică lit. Vlahuţă, Alexandru comparaţie (Eminescu) biografie Eminescu, Mihai Hamlet, critică literară geniu (Eminescu) critică lit. Hogaş, Calistrat ediţie bilingvă română-portugheză critică lit. literatură română critică lit. spaniolă amintiri despre Eminescu operă Eminescu, Mihai (critică) limba română iconografie Eminescu compozitor Dumitrescu, Gheorghe bacalaureat lit. română drame dacice (Eminescu) Eminescu şi Mite Kremnitz Eminescu, Mihai (economie) tipologie literară sinteze literare Eminescu, Mihai literatură populară Eminescu carte în limba spaniolă ştiinţă (Eminescu) comic (literatură) critică lit. Stamatiad, Alexandru Teodor sociogonie (Eminescu, Mihai) caietele lui Eminescu Eminescu şi Kant compozitori români Eminescu şi Hugo creaţie Eminescu, Mihai critică lit. Valéry, Paul personalia lingvistică română critică lit. rom. poezie mit şi poezie (critică lit. Eminescu, Mihai) Eminescu, Mihai (ştiinţă) poezie (critică literară) filozofie practică clasicism românesc
Vă rugăm să schimbaţi parola